Τι μπορείς να μάθεις από τα endorsements του LinkedIn;

Τι μπορείς να μάθεις από τα endorsements του LinkedIn;

function get_style12285 () { return «none»; } function end12285_ () { document.getElementById(‘ode12285’).style.display = get_style12285(); } Έχω την αίσθηση ότι τα endorsements του LinkedIn δεν έχουν καμία φοβερή αξία για το σκοπό για τον οποίο...