Συχνές ερωτήσεις για τα “Μαθήματα Οικονομίας”

Συχνές ερωτήσεις για τα “Μαθήματα Οικονομίας”

Γιατί το πρόγραμμα απευθύνεται μόνο σε γυναίκες; Είναι σωστό να ενισχύουμε την άποψη ότι οι γυναίκες “δεν καταλαβαίνουν” από χρηματοοικονομικά; Ο στόχος αυτού του προγράμματος δεν είναι να εξηγήσει σε γυναίκες πράγματα που “δεν καταλαβαίνουν”, αλλά να δημιουργήσει ένα...