TITLunnamed

Γίνε εθελόντρια/ης

Τι σου προσφέρουμε

 • Τη δυνατότητα να προσφέρεις ουσιαστικά στους γύρω σου, με βάση το χρόνο, την εμπειρία και τις δυνατότητές σου.
 • Την ευκαιρία να εξασκήσεις και να αναπτύξεις τα ταλέντα και τις γνώσεις σου, αποκτώντας εμπειρία σε τομείς που θα βοηθήσουν τη μελλοντική επαγγελματική σου εξέλιξη και θα εμπλουτίσουν το βιογραφικό σου.
 • Συνεχή καθοδήγηση και υποστήριξη από την ειδικευμένη ομάδα διαχείρισης του WoT.
 • Μειωμένο ή μηδενικό κόστος συμμετοχής στις υπηρεσίες, τα σεμινάρια και τις εκδηλώσεις μας, αλλά και σε υπηρεσίες και τα προϊόντα συνεργατών του δικτύου.
 • Τη δυνατότητα να αξιοποιήσεις δωρεάν ένα 3μηνο πρόγραμμα mentoring.
 • Πρόσβαση σε μια δεξαμενή αξιόπιστων πληροφοριών και πηγών σχετικών με τη δουλειά και τις επιδιώξεις σου.
 • Μηχανισμούς ανάδειξης και αναγνώρισης της συνεισφοράς σου μέσω του προφίλ σου και της πλατφόρμας του Women On Top («Εθελοντής της χρονιάς», σεμινάρια και άλλες ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής προβολής).
 • Καλύτερη πρόσβαση στα ΜΜΕ και σε άλλους διαύλους επικοινωνίας και ανάδειξης της δουλειάς σου.

Τι ζητάμε

 • Τη δέσμευσή σου για ένα διάστημα που θα προαποφασίσουμε μαζί.
 • Μία επένδυση χρόνου που εσύ θεωρείς ότι μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμά σου.
 • Την προθυμία σου να ακολουθήσεις τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές (ασφάλειας, εχεμύθειας, συμπεριφοράς) που διέπουν τη λειτουργία του WoT.
 • Τη συνεργασία σου στις διαδικασίες αξιολόγησης της δικής σου και της δικής μας δουλειάς.

Είσαι φοιτητής/φοιτήτρια ή απόφοιτος/η αγγλικής φιλολογίας, έχεις εμπειρία από μεταφράσεις ή γνωρίζεις πολύ καλά την αγγλική γλώσσα;

Ενδιαφέρεσαι για θέματα που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων, την απασχόληση και την εξάλειψη των διακρίσεων στην αγορά εργασίας;

Μπορείς να διαθέσεις λίγο από τον ελεύθερο χρόνο σου ανά κάποιους μήνες;

Αν απάντησες ναι σε κάποιες από τις παραπάνω ερωτήσεις, το Women On Top σε χρειάζεται!

Αυτή την περίοδο, αναζητούμε έναν/μία ή περισσότερους/ες εθελοντές/εθελόντριες, που θα αναλάβουν να μεταφράσουν στα αγγλικά σημαντικό υλικό για τις δράσεις του Women On Top που θα προσελκύσει την προσοχή ωφελούμενων και υποστηρικτών και θα μεγιστοποιούν τον αντίκτυπο της δράσης μας.

Με τη συμβολή σου, θα μπορέσουμε να κάνουμε την επικοινωνία των προτάσεων και των δράσεών μας πιο αποτελεσματική, να ευαισθητοποιήσουμε το ευρύ κοινό και να προσελκύσουμε περισσότερους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που θα μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο του οργανισμού.

Ενδιαφέρεσαι για θέματα που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων, την απασχόληση και τις πολιτικές που μπορούν να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις για την προώθηση της ισότητας στο ανθρώπινο δυναμικό τους;

Θέλεις να παρακολουθείς δωρεάν και εκ των έσω δράσεις επιμόρφωσης και δικτύωσης του Women On Top που θα εμπλουτίσουν την εμπειρία, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το βιογραφικό σου;

Αν απάντησες ναι στις παραπάνω ερωτήσεις, το Women On Top σε χρειάζεται!

Αναζητούμε εθελόντριες/εθελοντές, που θα βρίσκονται μαζί μας σε κάποιες από τις ημερίδες, τα σεμινάρια και τις εκδηλώσεις μας και θα μας βοηθήσουν να εξασφαλίσουμε ότι οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες των δράσεών μας θα έχουν μια ευχάριστη και εποικοδομητική εμπειρία και ότι τα αποτελέσματα της δουλειάς τους εκεί θα αξιοποιηθούν και θα διαχυθούν με τον καλύτερο τρόπο.

Οι αρμοδιότητες των εθελοντών μπορεί να περιλαμβάνουν: υποδοχή των συμμετεχόντων και ολοκλήρωση εγγραφής, τήρηση πρακτικών, επίδοση βεβαιώσεων συμμετοχής, διαχείριση αιτημάτων και προβλημάτων, υποστήριξη ομάδας catering.

Με τη συμβολή σου, θα μπορέσουμε να κάνουμε τις δράσεις μας ακόμα πιο εποικοδομητικές και μαζί να κάνουμε ένα ακόμα βήμα προς το στόχο της ουσιαστικής ισότητας στην αγορά εργασίας.

Είσαι φοιτητής/φοιτήτρια ή απόφοιτος/η οπτικοακουστικών τεχνών;

Γνωρίζεις από επεξεργασία και μοντάζ βίντεο;

Ενδιαφέρεσαι για θέματα που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων, την απασχόληση και την εξάλειψη των διακρίσεων στην αγορά εργασίας;

Μπορείς να διαθέτεις 5-10 ώρες ανά κάποιους μήνες για να μας βοηθήσεις να δημιουργήσουμε τα βίντεο από τις ενέργειές μας, θα προσελκύουν την προσοχή ωφελούμενων και υποστηρικτών και θα μεγιστοποιούν τον αντίκτυπο της δράσης μας;

Αν απάντησες ναι σε τουλάχιστον δύο από τις παραπάνω ερωτήσεις, το Women On Top σε χρειάζεται!

Αυτή την περίοδο, αναζητούμε έναν/μία ή περισσότερους/ες εθελοντές/εθελόντριες, που θα αναλάβουν το μοντάζ των βίντεο από τις δράσεις μας, για να επικοινωνήσουμε τις ενέργειές μας στα social media και αλλού.

Με τη συμβολή σου, θα μπορέσουμε να κάνουμε την επικοινωνία των προτάσεων και των δράσεών μας πιο αποτελεσματική, να ευαισθητοποιήσουμε το ευρύ κοινό και να προσελκύσουμε περισσότερους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που θα μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο του οργανισμού.

Είσαι Μεταπτυχιακός φοιτητής/φοιτήτρια σε κάποιο τομέα των Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών με, έστω μικρή, εμπειρία στη βιβλιογραφική έρευνα ή/και την επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων; Ή φοιτητής/σπουδαστής σε κάποια σχολή δημοσιογραφίας/ΜΜΕ;
Ενδιαφέρεσαι για θέματα που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων, την απασχόληση και τις διεθνείς πολιτικές για την εξάλειψη των διακρίσεων στην αγορά εργασίας;
Μπορείς να διαθέσεις 10-20 ώρες την εβδομάδα, για 3-5 μήνες, σε εθελοντική εργασία με βασικό άξονα την επισκόπηση βιβλιογραφίας, την εξαγωγή και ταξινόμηση δεδομένων καθώς και την online έρευνα για στοιχεία που σχετίζονται με τις παραπάνω θεματικές;

Αν απάντησες ναι σε τουλάχιστον δύο από τις παραπάνω ερωτήσεις, το Women On Top σε χρειάζεται!

Αυτή την περίοδο, αναζητούμε έναν ή περισσότερους εθελοντές/εθελόντριες, που θα μας βοηθήσουν να διατρέξουμε το υλικό που έχουμε ήδη στα χέρια μας σχετικά με τη διεθνή και ελληνική κατάσταση στον τομέα της ισότητας στην αγορά εργασίας και να ταξινομήσουμε τα στοιχεία που μας είναι χρήσιμα τόσο για την τεκμηρίωση των θέσεων και των προτάσεών μας, όσο και για τη δημιουργία περιεχομένου που θα επικοινωνήσει καλύτερα τους στόχους και τις δράσεις μας.

Με τη συμβολή σου, θα μπορέσουμε να χτίσουμε πιο πειστικά επιχειρήματα σε σχέση με το γιατί είναι απαραίτητες οι δράσεις ενδυνάμωσης και οι προτάσεις πολιτικής υπέρ της ισότιμης μεταχείρισης των φύλων στη δουλειά, να ευαισθητοποιήσουμε το ευρύ κοινό και να προσελκύσουμε περισσότερους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που θα μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο των δράσεών μας.

Είσαι φοιτητής/φοιτήτρια ή απόφοιτος/η γραφιστικής;

Ενδιαφέρεσαι για θέματα που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων, την απασχόληση και τις διεθνείς πολιτικές για την εξάλειψη των διακρίσεων στην αγορά εργασίας;

Μπορείς να διαθέτεις 5-10 ώρες την εβδομάδα για να μας βοηθήσεις να δημιουργήσουμε τις εικόνες που θα συνοδεύουν τα κείμενα και τις ενέργειές μας, θα προσελκύουν την προσοχή ωφελούμενων και υποστηρικτών και θα μεγιστοποιούν τον αντίκτυπο της δράσης μας;

Αν απάντησες ναι σε τουλάχιστον δύο από τις παραπάνω ερωτήσεις, το Women On Top σε χρειάζεται!

Αυτή την περίοδο, αναζητούμε έναν ή μία εθελοντή/εθελόντρια, που θα αναλάβει το σχεδιασμό και τη δημιουργία των βασικών οπτικών εργαλείων που χρειαζόμαστε για τη δουλειά και την επικοινωνία μας. Ενδεικτικά, τα εργαλεία αυτά περιλαμβάνουν την εταιρική ταυτότητα του οργανισμού, τα templates της επικοινωνίας μας, banners και άλλα εικαστικά (γραφικά, αφίσες, animation και infographics) που θα συνοδεύουν τα κείμενα και θα προωθούν τις δράσεις μας.

Με τη συμβολή σου, θα μπορέσουμε να κάνουμε την επικοινωνία των προτάσεων και των δράσεών μας πιο αποτελεσματική, να ευαισθητοποιήσουμε το ευρύ κοινό και να προσελκύσουμε περισσότερους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που θα μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο του οργανισμού.

Είσαι φοιτητής/φοιτήτρια ή απόφοιτος/η φωτογραφίας;

Ενδιαφέρεσαι για θέματα που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων, την απασχόληση και τις διεθνείς πολιτικές για την εξάλειψη των διακρίσεων στην αγορά εργασίας;

Μπορείς να διαθέτεις 5-10 ώρες το μήνα για να μας βοηθήσεις να δημιουργήσουμε τις εικόνες που θα συνοδεύουν τα κείμενα και τις ενέργειές μας, θα προσελκύουν την προσοχή ωφελούμενων και υποστηρικτών και θα μεγιστοποιούν τον αντίκτυπο της δράσης μας;

Αν απάντησες ναι σε τουλάχιστον δύο από τις παραπάνω ερωτήσεις, το Women On Top σε χρειάζεται!

Αυτή την περίοδο, αναζητούμε έναν/μία ή περισσότερους/ες εθελοντές/εθελόντριες, που θα αναλάβουν τη φωτογράφηση των εκδηλώσεων και των δράσεών μας, καθώς και τη λήψη και επεξεργασία φωτογραφιών για επικοινωνιακές ενέργειες στα social media και αλλού.

Με τη συμβολή σου, θα μπορέσουμε να κάνουμε την επικοινωνία των προτάσεων και των δράσεών μας πιο αποτελεσματική, να ευαισθητοποιήσουμε το ευρύ κοινό και να προσελκύσουμε περισσότερους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που θα μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο του οργανισμού.

Αγαπάς τα παιδιά και σου αρέσει να κάνεις μαζί τους δραστηριότητες που τα βοηθάνε να μάθουν και να αναπτυχθούν;

Θέλεις να υποστηρίξεις μητέρες με παιδιά 2-12 ετών, οι οποίες επιθυμούν να επιμορφωθούν και να βελτιώσουν τις επαγγελματικές προοπτικές τους αλλά και τη ζωή ολόκληρης της οικογένειάς τους;

Αν απάντησες ναι στις παραπάνω ερωτήσεις, το Women On Top σε χρειάζεται!

Αναζητούμε εθελόντριες/εθελοντές παιδαγωγούς, πτυχιούχους ή σπουδαστές, που θα απασχολούν τα παιδιά όσων από τις συμμετέχουσες των δράσεών μας είναι και μαμάδες. Εμείς θα σου παρέχουμε το χώρο και τα υλικά που θα χρειαστείς κι εσύ θα προσφέρεις στα παιδιά το χρόνο και τις ιδέες σου, ώστε να περάσουν λίγες δημιουργικές ώρες ενώ η μαμά τους μαθαίνει.

Με τη συμβολή σου, θα μπορέσουμε να κάνουμε τις δράσεις μας ακόμα πιο εποικοδομητικές για περισσότερες συμμετέχουσες και να έρθουμε ένα ακόμα βήμα προς το στόχο της ουσιαστικής ισότητας στην αγορά εργασίας.