TITL2012-07-12 16.43.32

Οι δράσεις μας

Μέσα από τη δημιουργία, παρακολούθηση και υποστήριξη συνεργασιών mentoring, από γυναίκες με εμπειρία στο επαγγελματικό τους αντικείμενο προς γυναίκες με μικρότερη ή μηδενική εμπειρία στον ίδιο τομέα, προωθούμε την ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών και τη βιωματική (ηθική και πρακτική) υποστήριξη σε περιπτώσεις ανεργίας, διακρίσεων, σεξουαλικής παρενόχλησης, έλλειψης ισορροπίας προσωπικής/επαγγελματικής ζωής, αλλαγής επαγγελματικής κατεύθυνσης, ανεπαρκούς επαγγελματικούς προσανατολισμού και όχι μόνο.

Τα σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης που διοργανώνει, αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του χρόνου, το WoT εστιάζουν στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων (διαπροσωπικών, ηγετικών, ψηφιακών και άλλων) που λείπουν σε μεγαλύτερο ποσοστό στις γυναίκες ή ζητούνται περισσότερο από τους εργοδότες (όπως προκύπτει από τη συνεχή επικοινωνία μας με καταξιωμένα στελέχη HR). Τα σεμινάρια παρέχονται δωρεάν ή με χαμηλό κόστος στις ωφελούμενες, ενώ παράλληλα δίνεται πάντα η δυνατότητα παράλληλης φύλαξης των παιδιών όσων από αυτές είναι μητέρες, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή ένταξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο της καθημερινότητάς τους.

Ανάμεσα στις λύσεις που σχεδιάζονται και προγραμματίζονται προς υλοποίηση από το Women On Top είναι και η δημιουργία του The Family Hub, ενός χώρου όπου γονείς και παιδιά μπορούν να βρίσκονται κοντά ενώ δουλεύουν, παίζουν, μαθαίνουν και αναπτύσσονται παράλληλα. Το πρώτο The Family Hub, σε κεντρικό σημείο της Αθήνας ή των B. προαστίων, θα δώσει την ευκαιρία σε ελεύθερους επαγγελματίες & επιχειρηματίες (γυναίκες και άντρες) να δουλεύουν απρόσκοπτα και να αναπτύσσονται επαγγελματικά και προσωπικά, χωρίς να αποχωρίζονται για μεγάλα διαστήματα τα παιδιά τους ή να ξοδεύουν χρήματα και ενέργεια για τη φύλαξη και την απασχόλησή τους.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για αλλαγή του ευρύτερου εργασιακού περιβάλλοντος, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, το Women On Top έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών για εταιρείες που επιθυμούν να βελτιώσουν τους δείκτες ισότητα/ποικιλομορφία/ισορροπία επαγγελματικής/προσωπικής ζωής στο εσωτερικό τους. Στόχος μας, η βελτίωση ή εγκαθίδρυση πολιτικών ισότητας στις διαδικασίες προσλήψεων, προαγωγών, εκπαίδευσης, επιβράβευσης και προϋπολογισμού, η αλλαγή της εσωτερικής κουλτούρας των εταιρειών προς την κατεύθυνση των ίσων ευκαιριών αλλά και η προώθηση των αρχών της ισορροπίας επαγγελματικής/προσωπικής ζωής για όλους τους εργαζόμενους.

Μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα του Women On Top, η οποία αποτελείται από την ιστοσελίδα, το newsletter και τα προφίλ του οργανισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Google+, YouTube), παράγουμε (τόσο ως διαχειριστική ομάδα, όσο και με τη συμμετοχή των εθελοντριών μεντόρων μας) και διαχέουμε περιεχόμενο που σχετίζεται με τις δραστηριότητες του οργανισμού, την προώθηση θετικών προτύπων εργαζόμενων γυναικών, εμπειρίες μελών του Women On Top από συνεργασίες mentoring που έχουν ολοκληρώσει ή/και σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης που έχουν παρακολουθήσει, συμβουλές και εργαλεία επαγγελματικής ανάπτυξης, θέσεις εργασίας, εξελίξεις από το διεθνή χώρο σε θέματα ισότητας στην αγορά εργασίας και επαγγελματικής ενδυνάμωσης των γυναικών καθώς και άλλα θέματα που σχετίζονται με την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της αυτοπεποίθησης αλλά και την κατάρριψη των στερεοτύπων γύρω από το φύλο και την αγορά εργασίας.

Ανάμεσα στις υπό σχεδιασμό μελλοντικές δράσεις του Women On Top περιλαμβάνεται και ένα σύνολο παρεμβάσεων στο χώρο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με στόχο το συστηματικό, ολιστικό και χωρίς στερεότυπα επαγγελματικό προσανατολισμό αγοριών και κοριτσιών και την προσωπική τους ενδυνάμωση για τη συνειδητή επιλογή αντικειμένου σπουδών, ακόμα και αν αυτό ξεφεύγει από τις “συνήθεις” κατευθύνσεις για το φύλο τους και την επιμόρφωση σε θέματα ισότητας και ασυνείδητων στερεοτύπων των καθηγητών (ΣΕΠ, μαθημάτων STEM, αλλά και άλλων, στερεοτυπικά ανδρικών ή γυναικείων γνωστικών πεδίων, όπως η φιλολογία), έτσι ώστε να συμβάλλουν και οι ίδιοι στον αντικειμενικό επαγγελματικό προσανατολισμό αγοριών και κοριτσιών, χωρίς να μεταφέρουν τις δικές τους εσωτερικευμένες πεποιθήσεις γύρω από τα “κατάλληλα” επαγγέλματα για το κάθε φύλο.

 

Μέσα από τη συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς οργανισμούς, σχεδιάζουμε την υλοποίηση ερευνών που θα καλύπτουν όλο το φάσμα του προβλήματος της ανισότητας στην εργασία και θα διερευνούν την αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα των προτεινόμενων (ή άλλων) λύσεων.

Μέσα από τη συστηματοποίηση τόσο των δράσεων του WoT όσο και των στοιχείων που προκύπτουν από την αξιολόγηση των έργων μας και από τις κατά περιπτώσεις ποιοτικές και ποσοτικές έρευνές μας (σε συνεργασία με άλλους φορείς), θα προκύψει σταδιακά ένα σύνολο προτάσεων πολιτικής για την ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, σε εθνικό επίπεδο.