Ο αντίκτυπός μας

Τα αποτελέσματα των δράσεών του WoT σε αριθμούς.

Εθελόντριες μέντορες

Σχέσεις mentoring που έχουν ολοκληρωθεί

Συμμετέχουσες σε σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης

  • Συμμετέχουσες που έχουν αξιολογήσει τις δράσεις του WoT ως απόλυτα ή πολύ αποτελεσματικές σε σχέση με τους στόχους και τις προσδοκίες τους. 82% 82%

Το Women On Top υποστηρίζεται από τo HIGGS, θερμοκοιτίδα για την ανάπτυξη των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών στην Ελλάδα.

 

Δωρεάν eBook Women On Top in Business 2019

Εγγραφείτε με το email σας στη λίστα ενημέρωσης του WoT in Business και κατεβάστε το eBook με τα αποτελέσματα της Ημερίδας του Women On Top για την Ισότητα στις Επιχειρήσεις 2019.

Σας ευχαριστούμε για την εγγραφή! Θα βρείτε το link για να κατεβάσετε το eBook στο email που θα λάβετε για την επιβεβαίωση της εγγραφής σας.