Επιλογή Σελίδας

Ο αντίκτυπός μας

Τα αποτελέσματα των δράσεών του WoT σε αριθμούς.

Εθελόντριες μέντορες

Σχέσεις mentoring που έχουν ολοκληρωθεί

Συμμετέχουσες σε σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης

  • Συμμετέχουσες που έχουν αξιολογήσει τις δράσεις του WoT ως απόλυτα ή πολύ αποτελεσματικές σε σχέση με τους στόχους και τις προσδοκίες τους. 82% 82%

Το Women On Top υποστηρίζεται από τo HIGGS, θερμοκοιτίδα για την ανάπτυξη των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών στην Ελλάδα.