Women on Top in Business

Συνεργαζόμαστε με εταιρείες και οργανισμούς που επενδύουν ενεργά στο ανθρώπινο κεφάλαιό τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ικανοποίηση, αφοσίωση και ανάπτυξη των εργαζομένων τους αλλά και στη δική τους συνεισφορά προς την ευρύτερη κοινότητα που τους περικλείει. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα αφενός για τη βελτίωση των δεικτών ποικιλομορφία / ισότητα / ισορροπία προσωπικής-επαγγελματικής ζωής, που οδηγούν στην ενίσχυση της παραγωγικότητας των εταιρειών, και αφετέρου για τη βελτίωση της κοινωνικής τους εικόνας.

Μερικά χρήσιμα στοιχεία

Συνέπεια και παραγωγικότητα

Ο μέσος εργαζόμενος γονέας χάνει 9-13 εργάσιμες ημέρες το χρόνο λόγω φροντίδας των εξαρτώμενων μελών της οικογένειάς του. Το ετήσιο κόστος των απροειδοποίητων απουσιών για κάθε εργαζόμενο φτάνει στο 150% του μηνιαίου μισθού του.

Πάνω από το 50% των γυναικών που απολαμβάνουν τη δυνατότητα του ευέλικτου ωραρίου ή βάσης αναφέρουν αύξηση στην παραγωγικότητά τους και μείωση στις απροειδοποίητες απουσίες τους από τη δουλειά.

Το 63% των γονιών που απολαμβάνουν αξιόπιστη φροντίδα για τα παιδιά με τη στήριξη του εργοδότη τους, αναφέρουν αύξηση στην παραγωγικότητά τους και μείωση των απροειδοποίητων απουσιών κατά 20-30%.

 

Διατήρηση και αφοσίωση

Η παροχή ή επιδότηση από την εταιρεία αξιόπιστης φροντίδας για τα παιδιά των εργαζομένων μπορεί, σύμφωνα με έρευνες, να μειώσει το δείκτη κινητικότητας και αντικατάστασης προσωπικού κατά 37-60%.

Το 87% των ηγετικών στελεχών στο χώρο του HR συνδέουν την ευελιξία στο ωράριο και τη βάση της εργασίας με αυξημένη ικανοποίηση των εργαζομένων, ενώ το 70% χρησιμοποιεί την ευελιξία ως εργαλείο προσέλκυσης και διατήρησης ταλέντων.

Σύμφωνα με έρευνες, οι βρετανικές εταιρείες χάνουν 280 εκατομμύρια λίρες κάθε χρόνο, από γυναίκες που αναγκάζονται να παραιτηθούν από τη δουλειά τους λόγω μητρότητας. Περίπου το 11% των γυναικών εξωθούνται σε παραίτηση αμέσως πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά από την άδεια μητρότητάς τους.

 

Ισότητα και ποικιλομορφία = Υψηλότερη απόδοση

Έρευνες του 2013 έδειξαν ότι οι εταιρείες με τις περισσότερες γυναίκες στα ΔΣ τους εμφανίζουν 16% μεγαλύτερες πωλήσεις, 26% καλύτερη απόδοση στις επενδύσεις τους και 17% υψηλότερη αύξηση στην τιμή της μετοχής τους.

Σύμφωνα με στελέχη HR διεθνούς βεληνεκούς, οι πολιτικές για τη βελτίωση των δεικτών ισότητα και ποικιλομορφία προσφέρουν στις εταιρείες

Βελτιωμένη ικανότητα προσέλκυσης και διατήρησης ταλέντων (63,9%)

Βελτιωμένες επιχειρηματικές επιδόσεις (48,1%)

Βελτιωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων στην αναζήτηση προσωπικού (47,3%)

Αυξημένη ικανοποίηση των πελατών τους (43,2%)

Βελτίωση στην ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών (42,6%)

 

Παρόλ’ αυτά…

Σύμφωνα με έκθεση της Ernst & Young στην Ελλάδα η εκπροσώπηση των γυναικών στις υψηλόβαθμες θέσεις των επιχειρήσεων ανέρχεται μόλις στο 22%. Το αντίστοιχο ποσοστό στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών είναι ακόμη χαμηλότερο, καθώς δεν υπερβαίνει το 11%.

Οι γυναίκες στις χώρες των G20 αναφέρουν ως κυρίαρχα προβλήματα στην εργασία τους την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής/προσωπικής ζωής, το μισθολογικό χάσμα και τη σεξουαλική παρενόχληση, ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με την κουλτούρα ισότητας ή ανισότητας των εταιρειών και τα οποία επηρεάζουν άμεσα την πρόσβαση των γυναικών σε θέσεις ηγεσίας.

Το WoT in Business

Οι υπηρεσίες μας

Διάγνωση
 • Σε βάθος γνωριμία με την εταιρεία και διάγνωση των αναγκών της στα πεδία της ποικιλομορφίας, της ισότητας και της ισορροπίας επαγγελματικής/προσωπικής ζωής
 • Πλήρης αναφορά σε σχέση τα ευρήματα, τις ανάγκες και τις προτάσεις μας για τη βελτίωση των συγκεκριμένων δεικτών και την ανάδειξή τους.
Εκπαίδευση
 • Εργαστήρια στις θεματικές του Gender Mainstreaming και του Work-Life Balance, για επιλεγμένα ανώτατα στελέχη και team leaders της εταιρείας.
 • Σεμινάρια διαχείρισης κρίσεων για ανώτατα στελέχη και team leaders σε ευαίσθητα ζητήματα sexual harassment, εργασιακού bullying και προβλημάτων ψυχικής υγείας.
 • Σεμινάρια για team leaders και εργαζόμενους για τη βελτίωση των δεικτών ποικιλομορφία, ισότητα, ισορροπία (διαχείριση χρόνου και αλλαγής, διαχείριση εργαζομένων από απόσταση, αποτελεσματική επικοινωνία, δεξιότητες διαπραγματεύσεων, ενεργοποίηση ατόμων, ανάπτυξη κοινότητας, job crafting κ.ά.)
 • Σεμινάρια soft skills/leadership για την ενδυνάμωση γυναικών εργαζομένων
 • Σεμινάρια εξισορρόπησης προσωπικής/επαγγελματικής ζωής για εργαζόμενους με οικογένεια
Συμβουλευτική
 • Συμβουλευτική σε σχέση με την επιλογή των κατάλληλων εργαλείων και συστημάτων για από απόσταση εργασία καθώς και την εκπαίδευση εργαζομένων και line managers σε αυτά.
 • Έλεγχος και αξιολόγηση της διαδικασίας προσλήψεων/προαγωγών για πιθανά σημεία διακρίσεων και συμβουλευτική για την εξάλειψή τους
 • Έλεγχος και αξιολόγηση προωθητικών ενεργειών/διαφημιστικών εκστρατειών και μηνυμάτων για πιθανά σημεία σεξισμού και συμβουλευτική για την εξάλειψή τους.
 • Συμβουλευτική για την ενσωμάτωση πολιτικών ισορροπίας επαγγελματικής/οικογενειακής ζωής.

Όλες οι υπηρεσίες συμβουλευτικής προκύπτουν μετα απο διερεύνηση και κατανόηση σε βάθος των συγκεκριμένων αναγκών και ιδιαιτεροτήτων της εταιρείας ή του οργανισμού.

Διαχείριση έργου
 • Οργάνωση και διαχείριση εσωτερικού προγράμματος mentoring για ομάδες εργαζομένων που χρειάζονται ενδυνάμωση (γυναίκες, εργαζόμενοι με οικογένεια, εργαζόμενοι διαφορετικών εθνικοτήτων, ΑμΕΑ κ.ά).
 • Οργάνωση και διαχείριση εξωτερικού προγράμματος mentoring για την ενδυνάμωση γυναικών που δεν εργάζονται στην εταιρεία αλλά θα ήθελαν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο αντικείμενο (π.χ. από το γενικό πληθυσμό ή φοιτήτριες, άνεργες, ΑΜΕΑ).
 • Ημερίδες και άλλα events που έχουν στόχο να ενισχύσουν το awareness του γυναικείου πληθυσμού για το συγκεκριμένο industry/εταιρεία και τις γνώσεις του γύρω από το πώς μπορεί να ακολουθήσει μια καριέρα σε αυτήν.
 • Συνδιαμόρφωση λύσεων που ταιριάζουν στην επιχείρηση, επάνω στους πυλώνες ποικιλομορφία, ισότητα, ισορροπία. Υλοποίηση των επιλεγμένων λύσεων και διαχείριση έργου. Οι λύσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση χώρων εταιρείας, σχεδιασμό και επικοινωνία εσωτερικών πολιτικών ή ειδικά προσαρμοσμένα προγράμματα.
 • Δημιουργία περιεχομένου και συστημάτων/προγραμμάτων δικτύωσης και ενδυνάμωσης για γυναίκες ή/και εργαζόμενους με οικογένεια (newsletter, Ebooks, εταιρικό περιοδικό).
 • Σχεδιασμός και διαχείριση προγραμμάτων απασχόλησης για παιδιά σχολικής ηλικίας την περίοδο των διακοπών, εντός ή εκτός εταιρείας.
Επικοινωνία
 • Εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία των επιλεγμένων έργων με στόχο την καλύτερη διαχείριση της αλλαγής στους κόλπους της εταιρείας και την προώθηση του κοινωνικού και εργοδοτικού προφίλ της στο κοινό.

Τα εργαλεία μας

Παρατηρήσεις

 • Τα παραπάνω πακέτα μπορούν να επιλεγούν ξεχωριστά ή σε συνδυασμό και τιμολογούνται ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε εταιρείας.
 • Όλες οι υπηρεσίες μας σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο αυστηρά επιλεγμένων επαγγελματιών.
 • Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να διερευνήσουμε συγκεκριμένα τις ανάγκες σας και να απαντήσουμε οποιαδήποτε ερωτήματα προκύψουν.
 • Το Women On Top έχει ήδη υλοποιήσει αντίστοιχα προγράμματα για λογαριασμό εταιρειών όπως η Microsoft και η Vodafone Hellas.

Οι συνεργάτες μας

Η Εύα γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982. Τελείωσε τις σπουδές στην Ψυχολογία το 2004 και συνέχισε με το μεταπτυχιακό της στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού για εναν ακόμα χρόνο. Απο τότε το ενδιαφέρον της στράφηκε στην επιλογή προσωπικού, όπου δραστηριοποιείται μέχρι και σήμερα. Παράλληλα με την επαγγελματική της πορεία δε σταμάτησε να αναπτύσεται ακαδημαικά, με ενα professional diploma στο HR και με την ενασχόληση της με το coaching. Τα τελευταία χρόνια έχει εθελοντική δράση σχετική πάντα με την επιλογή προσωπικού και την ενδυνάμωση των νέων στελεχών. Είναι παντρεμένη και έχει ενα γιο.

Εύα Καραμαργιου

HR consultant

Η Αλεξία γεννήθηκε στην Αμερική και σπούδασε στην Αγγλία Culture and Communication, με Masters στο Marketing Communications. Μετά από ένα σημαντικό πέρασμα από το χώρο της τέχνης στην Αθήνα, μετακομίζει στην Νορβηγία όπου ξεκινάει την πορεία της στον χώρο της λιανικής και του visual merchandising. Εκπαιδεύεται στην Ελβετία και στη Σουηδία και για τα επόμενα 15 χρόνια, στην Αθήνα πια, ασχολείται με το management μεγάλων, fast-fashion, εταιρειών από όπου λαμβάνει εταιρικό MBA. Κάπου εδώ γνωρίζεται με το coaching και ανοίγεται μια νέα πορεία μπροστά της, εκείνη της αυτογνωσίας και της προσωπικής εξέλιξης. Έχοντας ολοκληρώσει πλέον τις σπουδές της στο Athens Coaching Institute, είναι πλέον Certified Personal Coach και co-founder του OwnYourStory Coaching Team. Όνειρό της είναι να εμπνέει και να υποστηρίζει τους ανθρώπους να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες τους, έτσι ώστε να γράφουν τη δική τους ιστορία ζωής όπως εκείνοι θέλουν.

Αλεξία Αξιώτη

Personal & Executive Coach

Ο Θωμάς είναι αρχιτέκτων μηχανικός DPLG με σπουδές στην αρχιτεκτονική σχόλή Paris – La Villette. Διαθέτει δεκαπενταετή εμπειρία στον σχεδιασμό, επίβλεψη και κατασκευή κτιρίων. Είναι, μαζί με τη Λυδία Μανιτσίδου, συνιδρυτής του αρχιτεκτονικού γραφείο b m –a r c h i l a b, στο οποίο σχεδιάζουν και δημιουργούν μαζί σε διάφορους τομείς του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και πρακτικής, σε διάφορες κλίμακες και για διάφορες χρήσεις: κατοικίες, καταστήματα, δημόσια κτίρια, χώρους φιλοξενίας και χώρους εργασίας. Από το 2009 ο Θωμάς και η Λυδία έχουν εστιάσει ιδιαίτερα στον σχεδιασμό των χώρων εργασίας και έχουν αποκτήσει ειδίκευση στους χώρους εργασίας, μέσω των έργων που τους ανατέθηκαν. Έχουν αναλύσει, σχεδιάσει και υλοποιήσει χώρους εργασίας που αποτελούν το εργασιακό περιβάλλον για πάνω από 5.000 εργαζόμενους. Παράλληλα δημιουργούν πολύ ιδιαίτερους χώρους φιλοξενίας και κατοικίας. Χρησιμοποιούν μεθοδολογικά εργαλεία ανάλυσης για τη δημιουργία «έξυπνων», ευέλικτων και πολυλειτουργικών χώρων, με ιδιαίτερη μέριμνα για την ευημερία των χρηστών του χώρου, και αξιοποιούν όλα τα σύγχρονα εργαλεία και συστήματα για να επιτύχουν τις βέλτιστες δυνατές χωρικές συνθήκες με περιβαλλοντική ευαισθησία.

Θωμάς Μπαλογιάννης

Αρχιτέκτονας, bm-archilab

Η Στέλλα Καλαποτλή γεννήθηκε στην Αθήνα . Ακολούθησε σπουδές στην Αγγλία όπου απέκτησε και το μεταπτυχιακό τίτλο MSc in InternationalManagement από το Πανεπιστήμιο Reading. Μετά από μία πολυετή εμπειρία σε εταιρείες του εξωτερικού και της Ελλάδας, αποφάσισε το 2015 να ιδρύσει τη RED THREAD. H RED THREAD είναι μία επιχείρηση με αποστολή να παρέχει Συμβουλευτικές υπηρεσίες και λύσεις σε θέματα Marketing, Εταιρικής Προβολής, Επικοινωνίας και Business Development καθώς επίσης και να δημιουργεί συνέργειες αμοιβαίας ωφέλειας μεταξύ Εταιρειών και Οργανισμών. Όραμά της είναι να «οδηγήσει» τις Εταιρείες, με τις οποίες συνεργάζεται, στο επόμενο στάδιο της εξέλιξής τους.

Στέλλα Καλαποτλή

Red Thread

H Γιολίνα Μπρούσαλη έχει πτυχίο στη Διαφήμιση και μεταπτυχιακό στην Επιχειρησιακή Επικοινωνία. Εργάζεται για περισσότερα από 15 χρόνια σε διαφημιστικές εταιρείες, συμμετέχοντας ή/και καθοδηγώντας ομάδες με διαφορετικά αντικείμενα και σε διάφορα επικοινωνιακά projects, με πιο πρόσφατη θέση αυτή του Content Director σε Digital Agency, ενώ «γεμίζει» τον ελεύθερό της χρόνο με γράψιμο, bitter σοκολάτα, παιδιά και γάτες. Αυτό το βιογραφικό το έγραψε μόνη της και αισθάνεται πολύ άβολα να γράφει πράγματα για τον εαυτό της.

Γιολίνα Μπρούσαλη

Communication consultant

Ο Άγγελος είναι freelance ΙΤ consultant σε θέματα ανάπτυξης εφαρμογών, wordpress sites και social media, με ειδίκευση στην Ανάλυση & Συμβουλευτική επαγγελματικών αναγκών διαδικτυακής παρουσίας. Έχει εργαστεί για πάνω από 30 χρόνια ως Project Manager και Consultant σε ψηφιακά έργα μεγάλων οργανισμών media και τεχνολογίας και είναι ενεργό μέλος του Ιδρύματος Γκουρτζίεφ και της Θεατρικής Ομάδας Ρόδα.

Άγγελος Γιαννάτος

IT consultant

Η Άννα Παπανικολάου είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2004, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών LLM στο Δίκαιο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Strathclyde της Γλασκώβης. Ασκεί μάχιμη δικηγορία και παρέχει υπηρεσίες νομικής στήριξης και συμβουλευτικής προς εταιρείες όλων των κατηγοριών, ως νομική σύμβουλος σε ζητήματα συστάσεως και λειτουργίας, συμβάσεων, ηλεκτρονικού εμπορίου, τηλεπικοινωνιών, πνευματικής ιδιοκτησίας, due diligence (νομικού ελέγχου) κ.ά. Έχει μεγάλη εμπειρία στις διαπραγματεύσεις, υποστηρίζει ενεργά την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών και είναι εκπαιδευμένη και πιστοποιημένη Νομικός Παραστάτης στη Διαμεσολάβηση από το Α.Κ.Ε.Δ.Δ. Προμηθέας.

Άννα Παπανικολάου

Δικηγόρος

Η Ελένη Πλέσσα είναι Δικηγόρος, μέλος του ΔΣΑ από το 2003, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια από το Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) από το 2010, περιληφθείσα από τους πρώτους στον Δημόσιο Κατάλογο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Εκπαιδεύτρια στη Διαμεσολάβηση. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου ΜΑ in European Politics Business and Law του University of Surrey και απόφοιτος του διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) της Ε.Ε.Δ.Ε. Το 2011 συνίδρυσε την Εταιρεία Διαμεσολαβητών “RESOLVE”. Ως Διαμεσολαβήτρια, αναλαμβάνει Διαμεσολαβήσεις που σχετίζονται με το εμπορικό και με το αστικό δίκαιο. Ειδικεύεται επίσης στη Διαμεσολάβηση στο χώρο εργασίας και στη Σχολική Διαμεσολάβηση. Ως Εκπαιδεύτρια, συνεργάζεται με το Κέντρο Εκπαίδευσης του ΔΣΑ «ΑΚΚΕΔ – Προμηθέας» από το 2013 ως σήμερα και μαζί με τους με τους λοιπούς Εκπαιδευτές της RESOLVE σχεδιάζει εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία παρακολουθούν φοιτητές των Νομικών Σχολών, δικηγόροι, στελέχη επιχειρήσεων. Παράλληλα, ως Δικηγόρος, ασκεί μάχιμη δικηγορία έχοντας συνιδρύσει το 2010 το Δικηγορικό Γραφείο «Παπανικολάου Τσιμπουράκης Πλέσσα» και είναι νομική σύμβουλος εταιριών. Έχει συγγράψει με τον Σπύρο Αντωνέλο το πρώτο επιστημονικό βιβλίο που εκδόθηκε και κυκλοφόρησε στην Ελλάδα για τη Διαμεσολάβηση με τίτλο «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Διεθνής Εμπειρία και Ελληνική εφαρμογή» που κυκλοφορεί από τις Νομικές Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

 

ς.

Ελένη Πλέσσα

Δικηγόρος - Διαμεσολαβήτρια, Resolve

Η Πηνελόπη σπούδασε Media Studies στο University of Sussex και συνέχισε με μεταπτυχιακό στην Επικοινωνία & τις Δημοσίες Σχέσεις στο University of Westminster στο Λονδίνο. Την κέρδισε – μόνο για τα 15 πρώτα χρόνια της καριέρας της – ο χώρος της Επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων. Πλέον, ως Certified Personal Coach και έχοντας ολοκληρώσει την εκπαίδευσή της στο Athens Coaching Institute, έχει βρει το σκοπό της ζωής της: να βοηθάει τους ανθρώπους  – επικεντρώνοντας τις προσπάθειές της στις γυναίκες και στους εφήβους – να δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για να ζήσουν τη ζωή τους όπως την έχουν φανταστεί. Παράλληλα, έχει ενεργό ρόλο στο σχεδιασμό, την οργάνωση και τον συντονισμό ενεργειών του δικτύου Mentorkids. Μεγάλες της αγάπες είναι και θα είναι τα βιβλία και οι ταινίες, αλλά δεν έχει παραιτηθεί ακόμα από το όνειρο της συγγραφής ενός βιβλίου.

Πηνελόπη Θεοδωρακάκου

Personal & Executive Coach

Η Κατερίνα ειδικεύεται στην αλλαγή, ενισχύοντας και υποστηρίζοντας άτομα, ομάδες και οργανισμούς σε αυτή τη διαδικασία. Εχει εκπαιδευτεί στην ψυχοθεραπεία gestalt, μια γνήσια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, που βασίζεται στην αύξηση της επίγνωσης για όσα μας συμβαίνουν και θέλουμε να αλλάξουμε. Ξεκινώντας τις σπουδές της στη Βιολογία, μεταπήδησε αργότερα στα Οικονομικά για να καταλήξει και να τα συνδέσει όλα στην gestalt. Συνεργάζεται με ομάδες και οργανισμούς σε Ελλάδα και Ευρώπη, μεταξύ αυτών και το Women on Top, ως executive trainer και σύμβουλος αλλαγής. Υποστηρίζει τους ανθρώπους με υπομονή, δίνοντας χώρο και χρόνο και με πολύ σεβασμό στην ατομικότητα και τη διαφορετικότητα. Την ενδιαφέρει πολύ η δουλειά με γυναίκες, γονείς και την LGBTQI κοινότητα.

Κατερίνα Παπανικολάου

Gestalt practitioner

Η Λυδία είναι αρχιτέκτων μηχανικός με σπουδές στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ. και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Ε.Μ.Π., με θέμα «Αρχιτεκτονική σχεδιασμός του χώρου: Σχεδιασμός Χώρος Πολιτισμός». Διαθέτει δεκαπενταετή εμπειρία στον σχεδιασμό, επίβλεψη και κατασκευή κτιρίων. Είναι, μαζί με τον Θωμά Μπαλογιάννη, συνιδρύτρια του αρχιτεκτονικού γραφείο b m –a r c h i l a b, στο οποίο σχεδιάζουν και δημιουργούν μαζί σε διάφορους τομείς του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και πρακτικής, σε διάφορες κλίμακες και για διάφορες χρήσεις: κατοικίες, καταστήματα, δημόσια κτίρια, χώρους φιλοξενίας και χώρους εργασίας. Από το 2009 ο Θωμάς και η Λυδία έχουν εστιάσει ιδιαίτερα στον σχεδιασμό των χώρων εργασίας και έχουν αποκτήσει ειδίκευση στους χώρους εργασίας, μέσω των έργων που τους ανατέθηκαν. Έχουν αναλύσει, σχεδιάσει και υλοποιήσει χώρους εργασίας που αποτελούν το εργασιακό περιβάλλον για πάνω από 5.000 εργαζόμενους. Παράλληλα δημιουργούν πολύ ιδιαίτερους χώρους φιλοξενίας και κατοικίας. Χρησιμοποιούν μεθοδολογικά εργαλεία ανάλυσης για τη δημιουργία «έξυπνων», ευέλικτων και πολυλειτουργικών χώρων, με ιδιαίτερη μέριμνα για την ευημερία των χρηστών του χώρου, και αξιοποιούν όλα τα σύγχρονα εργαλεία και συστήματα για να επιτύχουν τις βέλτιστες δυνατές χωρικές συνθήκες με περιβαλλοντική ευαισθησία.

Λυδία Μανιτσίδου

Αρχιτέκτονας, bm-archilab

Τα νέα του WoT in business

Μπορούμε να έχουμε ισορροπία προσωπικής-επαγγελματικής ζωής χωρίς να έχουν οι ηγέτες μας;

Μπορούμε να έχουμε ισορροπία προσωπικής-επαγγελματικής ζωής χωρίς να έχουν οι ηγέτες μας;

Η Πηνελόπη Θεοδωρακάκου, Personal & Executive Coach, γράφει για το ρόλο που παίζουν τα top στεέχη μιας επιχείρησης στην εξασφάλιση της εναρμόνισης προσωπικής και επαγγελματικής ζωής για όλους τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης.

Η μέριμνα για τη φροντίδα παιδιών και εργαζόμενων γονιών, εργαλείο εταιρικής στρατηγικής

Η μέριμνα για τη φροντίδα παιδιών και εργαζόμενων γονιών, εργαλείο εταιρικής στρατηγικής

Για τους εργαζόμενους γονείς η διευκόλυνση της καθημερινότητας στον τομέα της φροντίδας των παιδιών θα έκανε πραγματικά τη διαφορά στην ποιότητα της εργασίας τους. Πώς μπορεί, λοιπόν, μια εταιρεία να φροντίσει τους εργαζόμενούς της σε αυτόν τον τομέα; Ποια είναι τα οφέλη και το κέρδος που μπορεί να επιτευχθεί;

Η δύναμη του «καλού εργοδότη»

Η δύναμη του «καλού εργοδότη»

Οι millennials και η Generation Y μπαίνουν δυναμικά στο χώρο εργασίας και διεκδικούν: αποδοχή, work- life balance, ισότητα και ποικιλομορφία, μισθό αντάξιο των ικανοτήτων τους. Αυτές τις ικανότητες που αναζητούν διακαώς οι εργοδότες και βλέπουν ξαφνικά την ανάγκη να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εποχών.

Ισορροπία επαγγελματικής/προσωπικής ζωής: πολυτέλεια ή επιχειρηματική ανάγκη;

Ισορροπία επαγγελματικής/προσωπικής ζωής: πολυτέλεια ή επιχειρηματική ανάγκη;

Tι κερδίζει ένας εργοδότης προσφέροντας στους εργαζομένους τους πολιτικές και πρακτικές που προωθούν ισορροπία, αρμονία, καλύτερο fit επαγγελματικής – προσωπικής ζωής;

5 μύθοι για το μισθολογικό χάσμα

5 μύθοι για το μισθολογικό χάσμα

Το 37% των αντρών στις ΗΠΑ πιστεύουν ότι δεν υπάρχει χάσμα (παρεμπιπτόντως περίπου τόσοι στην Ελλάδα πιστεύουν ότι δεν υπάρχει και σεξουαλική παρενόχληση στη δουλειά). Ωστόσο τα στοιχεία λένε άλλα.

Μια facebook καμπάνια γεμάτη στερεότυπα

Μια facebook καμπάνια γεμάτη στερεότυπα

Ένα μερίδιο του κοινού, που για κάποιο μυστήριο λόγο πολλές εταιρείες αρνούνται να αγγίξουν, είναι αυτό που σκέπτεται λίγο παραπάνω και αποφασίζει με δύο ή και περισσότερα κριτήρια. Είναι ο λόγος για τον οποίο οι σοβαρές εταιρείες πασχίζουν και επενδύουν για να φτιάξουν την εικόνα τους.

Το Women On Top στα Digital Disruption Sessions

Το Women On Top στα Digital Disruption Sessions

Το Women On Top θα βρίσκεται στα Digital Disruption Sessions που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum.

Μια ημερίδα για την ισότητα και την ισορροπία επαγγελματικής/προσωπικής ζωής

Μια ημερίδα για την ισότητα και την ισορροπία επαγγελματικής/προσωπικής ζωής

Στην ημερίδα, πάνω από 80 γυναίκες από διαφορετικά επαγγελματικά πεδία, παρακολούθησαν την παρουσίαση του νέου προγράμματος Women On Top in Business, ενδιαφέρουσες ομιλίες από στελέχη πολυεθνικών εταιρειών που επενδύουν έμπρακτα στο γυναικείο δυναμικό τους, καθώς και εισηγήσεις συνεργατών του Women On Top in Business σε θέματα όπως η αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και η επικοινωνιακή διάσταση της υιοθέτησης πολιτικών ισότητας.

Είναι έτοιμες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα για τη μετά-#metoo εποχή;

Είναι έτοιμες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα για τη μετά-#metoo εποχή;

Εμείς στο Women On Top πιστεύουμε ότι, μέσα στο 2018, κάποια σεξιστική διαφημιστική καμπάνια θα αποσυρθεί, πολλές γυναίκες θα επιλέξουν τον επόμενο εργοδότη τους με βάση τις προοπτικές που μπορεί να τους προσφέρει, πολλοί άντρες θα επιλέξουν το δικό τους επόμενο εργοδότη με βάση την ισορροπία επαγγελματικής/προσωπικής ζωής που μπορεί να τους εξασφαλίσει και τα περιστατικά διακρίσεων λόγω φύλου στις επιχειρήσεις θα συζητηθούν πιο ανοιχτά από ποτέ.

Όλες οι μέντορες του 2017

Όλες οι μέντορες του 2017

Το 2017 μας έφερε καταπληκτικές μέντορες -και το 2018 θα μας φέρει κι άλλες!

Newsletter

Γράψου με το email σου για να ενημερώνεσαι άμεσα για τα νέα του WoT.

Σ' ευχαριστούμε για την εγγραφή!