TITLDEF_May2020

Μαθήματα οικονομίας: ένας οδηγός χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού

Το έργο Μαθήματα Οικονομίας έρχεται να καλύψει την ανάγκη δημιουργίας ενός προγράμματος ενίσχυσης δεξιοτήτων χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, που θα ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες των γυναικών ωφελούμενων, και ειδικά εκείνων που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Στόχος του Women On Top είναι, μέσα από το έργο αυτό, να επιμορφωθούν 6-8 εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων, οι οποίοι/ες θα μπορούν, στη συνέχεια, να επιμορφώνουν έως και 80 γυναίκες ετησίως και να τις υποστηρίζουν στο να αναλάβουν με αυτοπεποίθηση την ευθύνη του οικονομικού τους μέλλοντος.

Ήδη, στο πλαίσιο του έργου, 20 γυναίκες από υποβαθμισμένες περιοχές του λεκανοπεδίου, άνεργες, χαμηλών εισοδημάτων και άλλες, θα εκπαιδευτούν πιλοτικά και θα αποτελέσουν μια πρώτη μαγιά ωφελούμενων που θα έχουν τη δυνατότητα α) να λάβουν πιο σωστές οικονομικές αποφάσεις για το μέλλον το δικό τους και της οικογένειάς τους, β) να βελτιώσουν τις προοπτικές διαβίωσής τους αποπληρώνοντας τα χρέη τους και δημιουργώντας ένα βιώσιμο οικονομικό πλάνο, γ) να ανεξαρτητοποιηθούν οικονομικά από πιθανές καταχρηστικές επαγγελματικές ή διαπροσωπικές σχέσεις, δ) να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά τις δικές τους επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην υπεύθυνη επικοινωνίας του έργου, Στέλλα Κάσδαγλη, στο email stella@womenontop.gr. 

Το έργο Μαθήματα Οικονομίας υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Women On Top. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.Δείτε περισσότερα: www.activecitizensfund.gr

Δείτε περισσότερα: www.activecitizensfund.gr

Σχετικά με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ:

Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν το 1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε από τις τρεις αυτές χώρες και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.

Τη διαχείριση του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Solidarity Now.

Δείτε περισσότερα: www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org

Σχετικά με το Ίδρυμα Μποδοσάκη:

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ιδρύθηκε το 1972 από τον Πρόδρομο – Μποδοσάκη Αθανασιάδη, ο οποίος αποφάσισε να διαθέσει την περιουσία του για την προώθηση της εκπαίδευσης, της υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον, το Ίδρυμα υποστηρίζει ΜΚΟ που εργάζονται με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει βαθιά γνώση του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού τομέα στην Ελλάδα και από τη στιγμή της ίδρυσής του ως σήμερα έχει διαχειριστεί περισσότερα από €400 εκατομμύρια, που έχουν δαπανηθεί δίνοντας έμφαση στη μείωση της ανισότητας των ευκαιριών, στην εκπαίδευση των νέων, στη βελτίωση ιατρικών και ερευνητικών υποδομών και στην προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Δείτε περισσότερα εδώ.

Σχετικά με το SolidarityNow

Το SolidarityNow (SN) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πιο ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων, χωρίς διάκριση. Τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού βρίσκονται στην Αθήνα, ενώ εκτεταμένες δράσεις υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη χώρα. Όραμα του οργανισμού είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει ώστε να διεκδικήσουν μια δικαιότερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Το όραμα γίνεται πράξη μέσα από τρεις βασικούς στρατηγικούς πυλώνες: α) Προάσπιση της ασφάλειας και προστασίας, β) Υποστήριξη των ευκαιριών βιοπορισμού και της ένταξης στην αγορά εργασίας, γ) Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της κοινωνίας των πολιτών και προάσπιση των αξιών μιας ανοιχτής κοινωνίας. Το SolidarityNow έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα 300.000 ανθρώπους, τόσο μέσω της απευθείας υλοποίησης προγραμμάτων όσο και μέσω δωρεών για την στήριξη δράσεων της κοινωνίας των πολιτών. Μέσω των δωρεών του, το SN έχει μέχρι σήμερα υποστηρίξει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την υλοποίηση 73 προγραμμάτων, συνολικού ύψους 14,4 εκ. ευρώ.

Δείτε περισσότερα εδώ.

Όλα τα νέα του προγράμματος "Μαθήματα Οικονομίας"