Επιλογή Σελίδας

Σε αυτό το livecast συζητήσαμε για ένα από τα πιο δύσκολα θέματα της επικαιρότητας, μέσα από την οπτική του φύλου. Πώς σχετίζεται ο φεμινισμός με τα θέματα της ασφάλειας και της ειρήνης;

Πώς επιδρά ο πόλεμος στις γυναίκες και τα κορίτσια; Ποιος είναι και ποιος μπορεί και πρέπει να είναι ο ρόλος των γυναικών στην επίλυση των εθνοτικών διενέξεων και την επίτευξη της ειρήνης;

Με τη βοήθεια των ομιλητριών μας, τη Μαρία Γιαννακάκη, Ιστορικό-Διεθνολόγο και Πρόεδρο Πρωτοβουλίας Ειρήνης και Αλληλεγγύης με την Κύπρο – “Έτος Κύπρου” και τη Σταυρούλα Παλαιολόγου, Κοινωνιολόγο, Σύμβουλο Παρακολούθησης & Αξιολόγησης Προγραμμάτων Ανθρωπιστικού Τομέα, αξιοποιήσαμε τις περιπτώσεις της Κύπρου και του Αφγανιστάν.

Βέβαια, ασχοληθήκαμε και με την τρέχουσα πραγματικότητα της Ουκρανίας για να διερευνήσουμε όσο μπορούμε περισσότερες πτυχές αυτού του τόσο σημαντικού και επίκαιρου ζητήματος για την Ελλάδα και τον κόσμο.

Παρακολουθήστε το livecast εδώ: