Επιλογή Σελίδας
Ευαγγελία Τηνιακού

Ευαγγελία Τηνιακού

L&D Lead @ Majorel (for Netflix CS)

Eva is an enthusiastic Learning & Development specialist with experience in global business environments. She holds a Bachelor’s Degree in Educational Science and Master’s Degree in Educational Science and Technology and lives in the Netherlands since 2015. She is passionate about helping organizations develop their talents and creating high performing teams. She believes in the power of diversity & inclusion and she thinks that you can achieve anything you set your mind to.

Amsterdam, Netherlands

Χρόνια εμπειρίας

Μέντορας στο WoT από το