Παναγιώτα Τσιαμούρα

Παναγιώτα Τσιαμούρα

Ιδιοκτήτρια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης

Η Παναγιώτα είναι απόφοιτος του τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με μεταπτυχιακό  στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων και δεύτερο μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Το 1994 δημιούργησε τη δική της επιχείρηση, ξεκινώντας με ένα φροντιστήριο ξένων γλωσσών, το οποίο με την πάροδο των χρόνων πήρε τη μορφή ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Σήμερα, μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης, υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης. Μέσω των προγραμμάτων αυτών, έχει λειτουργήσει ως μέντορας σε πάνω από 100 άτομα.

  • Εκπαιδεύτρια ενηλίκων ΣEK του ΕΚΕΠΙΣ κατάταξη στο μητρώο στης κατηγορίες 247, 2471, 272, 2724. Βεβαίωση εκπαιδευτικής επάρκειας. Κωδικός πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ EB 14968
  • Εκπαιδεύτρια ΛΑΕΚ. Κωδικός εισηγητή 50362
  • Εκπαιδεύτρια ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  • Εκπαιδεύτρια στο μητρώο επιστημονικών συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε.)
  • Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας – Πανεπιστημιο Πειραιως
  • Συμβουλος του ΣΕΠΒΕ στη δράση Κατάρτιση ,πιστοποήηση και συμβουλευτική υποστήριξης για ανέργους νέους 18-24 ετών στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

www.tsiamoura.gr

Χρόνια εμπειρίας

Μέντορας στο WoT από το

Δωρεάν eBook Women On Top in Business 2019

Εγγραφείτε με το email σας στη λίστα ενημέρωσης του WoT in Business και κατεβάστε το eBook με τα αποτελέσματα της Ημερίδας του Women On Top για την Ισότητα στις Επιχειρήσεις 2019.

Σας ευχαριστούμε για την εγγραφή! Θα βρείτε το link για να κατεβάσετε το eBook στο email που θα λάβετε για την επιβεβαίωση της εγγραφής σας.