Πολιτική απορρήτου για συνεργασίες mentoring

Προσωπικά Δεδομένα

Η Women On Top  διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τα μέλη της, μέσω της αίτησής συμμετοχής τους σε κάποιο πρόγραμμα mentoring, να διατηρεί με ασφαλή τρόπο προσωπικά τους στοιχεία, για τους εξής σκοπούς:

α) Για να διενεργεί με το βέλτιστο τρόπο την επεξεργασία των αιτήσεών τους και τη σύνδεσή τους με την κατάλληλη μέντορα,

β) Για να επικοινωνεί μαζί τους για θέματα που σχετίζονται με τη συνδρομή τους και τη συνεργασία mentoring που έχουν αιτηθεί και

γ) Για να τα ενημερώνει για τις δράσεις της, καθώς και για ειδήσεις σχετικές με τους τομείς της δραστηριότητάς της.

Η mentee δηλώνει ότι συγκατατίθεται στην επεξεργασία των Προσωπικών της Δεδομένων για τους σκοπούς της συγκεκριμένης συμβάσεως, καθώς και ότι έχει λάβει αντίστοιχη συγκατάθεση από τρίτους, των οποίων τυχόν Προσωπικά Δεδομένα περιλαμβάνονται σε όσα παραδίδονται στο Women On Top  εις εκτέλεσιν της παρούσας.

Στο πλαίσιο της ορθής εκτέλεσης της παρούσας συμβάσεως, η mentee έχει ενημερωθεί από το WoT για το ενδεχόμενο διαβίβασης και παροχής πρόσβασης σε τρίτους των Προσωπικών Δεδομένων που έχει παραδώσει η ίδια σε αυτό και παρέχει την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή της. Σε κάθε περίπτωση που αυτό είναι εφικτό και προσήκον, η διαβίβαση των δεδομένων θα γίνεται είτε ανώνυμα, χωρίς δυνατότητα ταυτοποίησης του υποκειμένου, είτε κρυπτογραφημένα και θα περιορίζεται σε εκείνα τα δεδομένα και μόνο τα οποία κρίνονται απαραίτητα για τον σκοπό που εξυπηρετεί η διαβίβαση, κυρίως για στατιστικούς λόγους

Το Women On Top  δηλώνει και εγγυάται ότι τα Προσωπικά Δεδομένα τα συλλέγει απευθείας και μόνο από την mentee για τους σαφείς και καθορισμένους σκοπούς της παρούσας συμβάσεως, είναι κατάλληλα και συναφή και υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία από πιστοποιημένο προσωπικό το οποίο έχει δεσμευτεί με την υπογραφή δήλωσης τήρησης απορρήτου, εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας ή από τον ίδιο τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που έχoυν συλλεγεί  διατηρούνται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας συμβάσεως και για χρονικό διάστημα δύο ετών μετά τη λήξη της συνεργασίας της mentee με το Women On Top. Μετά το πέρας των δύο ετών το Women On Top διατηρεί αρχείο μόνο με τα ονοματεπώνυμα και την σύνδεση με την συγκεκριμένη Μέντορα που συνεργάστηκε η mentee εν είδει πελατολογίου και διαγράφει όλα τα υπόλοιπα δεδομένα.

Η mentee έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτημα για πρόσβαση και διόρθωση, φορητότητα ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιορισμό της επεξεργασίας, να αντιταχθεί σε αυτή καθώς και να ανακαλέσει την συγκατάθεσή της οποτεδήποτε. Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων της αλλά και για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τα Προσωπικά Δεδομένα η ενδιαφερόμενη θα μπορεί να επικοινωνεί στο τηλ. 6945993798 ή στο info@womenontop.gr.

 

Προσωπικά Δεδομένα

Η Women On Top διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τα μέλη της, μέσω της αίτησής συμμετοχής τους σε κάποιο πρόγραμμα mentoring, και να διατηρεί με ασφαλή τρόπο προσωπικά τους στοιχεία, για τους εξής σκοπούς:

α) Για να διενεργεί με το βέλτιστο τρόπο την επεξεργασία των αιτήσεών τους και τη σύνδεσή τους με την κατάλληλη mentee

β) Για να επικοινωνεί μαζί τους για θέματα που σχετίζονται με τη συνδρομή τους και τη συνεργασία mentoring που παρέχουν ή στην οποία συμμετέχουν και

γ) Για να τα ενημερώνει για τις δράσεις της, καθώς και για οτιδήποτε σχετικό με τους τομείς της δραστηριότητάς της.

Η μέντορας δηλώνει ότι συγκατατίθεται στην επεξεργασία των Προσωπικών της Δεδομένων για τους σκοπούς της συγκεκριμένης συμβάσεως καθώς και ότι έχει λάβει αντίστοιχη συγκατάθεση από τρίτους των οποίων τυχόν Προσωπικά Δεδομένα περιλαμβάνονται σε όσα παραδίδονται στη Women On Top εις εκτέλεσιν της παρούσας.

Στο πλαίσιο της ορθής εκτέλεσης της παρούσας συμβάσεως, η μέντορας έχει ενημερωθεί από το WoT για το ενδεχόμενο διαβίβασης και παροχής πρόσβασης σε τρίτους των Προσωπικών Δεδομένων που έχει παραδώσει η ίδια σε αυτό και παρέχει την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή της. Σε κάθε περίπτωση που αυτό είναι εφικτό και προσήκον, η διαβίβαση των δεδομένων θα γίνεται είτε ανώνυμα, χωρίς δυνατότητα ταυτοποίησης του υποκειμένου είτε κρυπτογραφημένα και θα περιορίζεται σε εκείνα τα δεδομένα και μόνο τα οποία κρίνονται απαραίτητα για τον σκοπό που εξυπηρετεί η διαβίβαση, κυρίως για στατιστικούς λόγους.

Το Women On Top δηλώνει και εγγυάται ότι τα Προσωπικά Δεδομένα τα συλλέγει απευθείας και μόνο από τη μέντορα για τους σαφείς και καθορισμένους σκοπούς της παρούσας συμβάσεως, είναι κατάλληλα και συναφή και υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία από πιστοποιημένο προσωπικό το οποίο έχει δεσμευτεί με την υπογραφή δήλωσης τήρησης απορρήτου, εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας ή από τον ίδιο τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που έχoυν συλλεγεί  διατηρούνται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας συμβάσεως και την ορθή λειτουργία της υπηρεσίας και για χρονικό διάστημα δύο ετών μετά τη λήξη της συνεργασίας της μέντορα με τη Women On Top. Μετά το πέρας των δύο ετών η Women On Top διατηρεί αρχείο μόνο με τα ονοματεπώνυμα των ιδίων και των mentees με τις οποίες έχει συνεργαστεί εν είδει πελατολογίου και διαγράφει όλα τα υπόλοιπα δεδομένα.

Η μέντορας έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτημα για πρόσβαση και διόρθωση, φορητότητα ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιορισμό της επεξεργασίας, να αντιταχθεί σε αυτή καθώς και να ανακαλέσει την συγκατάθεσή της οποτεδήποτε. Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων της αλλά και για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τα Προσωπικά Δεδομένα η ενδιαφερόμενη θα μπορεί να επικοινωνεί στο τηλ. 6945993798 ή στο info@womenontop.gr.