Επιλογή Σελίδας

Στρατηγικές συνεργασίες

Το Women On Top έχει ήδη υλοποιήσει επιτυχημένες συνεργασίες με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, δημόσιους και ευρωπαϊκούε φορείς, με στόχο τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου του.