Επιλογή Σελίδας

Στο πλαίσιο του έργου SHARE για τη Συμφιλίωση ιδιωτικής/επαγγελματικής ζωής και την απονομή Σήματος Ισότητας σε επιχειρήσεις, το Livecast του Οκτωβρίου ήταν αφιερωμένο σε καλές πρακτικές εταιρειών και οργανισμών που έχουν υλοποιήσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για το καλύτερο work/life balance των εργαζομένων τους.


Συζητήσαμε με την εταιρεία MSD, για τις πολιτικές αδειών πατρότητας που εφαρμόζει, με τη Skroutz, για μια πρωτοβουλία εβδομάδας 4 ημερών, και με την Action Aid Hellas, που περιέγραψε την πολιτική “work from anywhere” του οργανισμού.

Μετά τα συγκεκριμένα cases, κάθε οργανισμός αναφέρθηκε και σε άλλες πρωτοβουλίες που εφαρμόζει ή έχει παρακολουθήσει, για την καλύτερη συμφιλίωση επαγγελματικής/ιδιωτικής ζωής των εργαζομένων τους.


Στην εκδήλωση απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό η Γενική Γραμματέας Δημογραφικής & Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων, Γιάννα Χορμόβα.

Λίγα λόγια για το SHARE

Το Έργο με τίτλο: “SHARE – Promoting work-life balance in companies and a better sharing of care between men and women” υλοποιείται με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (συντονιστής φορέας), του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και του Οργανισμού για την Eπαγγελματική Ενδυνάμωση των Γυναικών Women On Top.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα REC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Grant Agreement Number: 881730 – SHARE REC-AG-2019/REC-RGEN-WWLB-AG-2019).

Στοχεύει στην αντιμετώπιση των παραδοσιακών και στερεοτυπικών έμφυλων ρόλων εντός της οικογένειας και στην προώθηση της συμφιλίωσης μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής (work-life balance).

Μεγάλη έμφαση δίνεται στο εργασιακό περιβάλλον και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές ευρωπαϊκές και εθνικές προτεραιότητες και αναπτύσσοντας συμπληρωματικές δραστηριότητες που ενεργούν με πολυδιάστατο και πολύπλευρο τρόπο.

Παρακολουθήστε το livecast εδώ: