Κάνε μία δωρεά

Βοηθησέ μας να υποστηρίξουμε ακόμα περισσότερες γυναίκες να συμμετάσχουν ισότιμα στην αγορά εργασίας.

Γιατί να γίνεις δωρητής/δωρήτρια

Το Women On Top είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που, για να επιτελέσει το έργο του, στηρίζεται: 

  • Στις εταιρικές δωρεές και χορηγίες
  • Τη χρηματοδότηση από κοινωφελή ιδρύματα
  • Την παροχή υπηρεσιών χαμηλού κόστους, όπως σεμινάρια επαγγελματικής ενδυνάμωσης και mentoring
  • Τη συμμετοχή σε προσγράμματα της Ε.Ε.
  • Τις δωρεές των υποστηρικτών και των υποστηρικτριών του

 

Πραγματοποιώντας μία μικρή ή μεγάλη δωρεά προς τον οργανισμό, μας βοηθάς:

  • Να επιμορφώσουμε περισσότερες γυναίκες από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
  • Να προσφέρουμε mentoring σε όσες χρειάζονται υποστήριξη για να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας
  • Να παράξουμε περιεχόμενο πο θα ευαισθητοποιήσει την κοινωνία και τους φορείς λήψης αποφάσεων για τις διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες στη δημόσια ζωή
  • Να δημιουργήσουμε ένα hub ενδυνάμωσης που θα συγκεντρώσει όλες τις δράσεις του Women On Top
  • Να επιμορφώσουμε περισσότερους/ες εκπαιδευτικούς για να μπορούν να χτίζουν μία συνείδηση έμφυλης ισότητας εκεί που μετράει πιο πολύ: στην τάξη.

Υποστήριξε το έργο μας

Δωρεάν eBook Women On Top in Business 2019

Εγγραφείτε με το email σας στη λίστα ενημέρωσης του WoT in Business και κατεβάστε το eBook με τα αποτελέσματα της Ημερίδας του Women On Top για την Ισότητα στις Επιχειρήσεις 2019.

Σας ευχαριστούμε για την εγγραφή! Θα βρείτε το link για να κατεβάσετε το eBook στο email που θα λάβετε για την επιβεβαίωση της εγγραφής σας.