Επιλογή Σελίδας

Κάνε μία δωρεά

Βοηθησέ μας να υποστηρίξουμε ακόμα περισσότερες γυναίκες να συμμετάσχουν ισότιμα στην αγορά εργασίας.

Γιατί να γίνεις δωρητής/δωρήτρια

Το Women On Top είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που, για να επιτελέσει το έργο του, στηρίζεται:

  • Στις εταιρικές δωρεές και χορηγίες
  • Τη χρηματοδότηση από κοινωφελή ιδρύματα
  • Την παροχή υπηρεσιών χαμηλού κόστους, όπως σεμινάρια επαγγελματικής ενδυνάμωσης και mentoring
  • Τη συμμετοχή σε προσγράμματα της Ε.Ε.
  • Τις δωρεές των υποστηρικτών και των υποστηρικτριών του

Πραγματοποιώντας μία μικρή ή μεγάλη δωρεά προς τον οργανισμό, μας βοηθάς:

  • Να επιμορφώσουμε περισσότερες γυναίκες από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
  • Να προσφέρουμε mentoring σε όσες χρειάζονται υποστήριξη για να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας
  • Να παράξουμε περιεχόμενο που θα ευαισθητοποιήσει την κοινωνία και τους φορείς λήψης αποφάσεων για τις διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες στη δημόσια ζωή
  • Να δημιουργήσουμε ένα hub ενδυνάμωσης που θα συγκεντρώσει όλες τις δράσεις του Women On Top
  • Να επιμορφώσουμε περισσότερους/ες εκπαιδευτικούς για να μπορούν να χτίζουν μία συνείδηση έμφυλης ισότητας εκεί που μετράει πιο πολύ: στην τάξη.

Υποστήριξε το έργο μας