TITLmedium-shot-woman-holding-tablet

Εργαλεία

Τα εργαλεία μας

Πιστεύουμε ότι, όταν το όραμα και οι ικανότητες ατόμων και ομάδων συνδυάζονται με την πληροφορία και τη γνώση, έρχεται η μακροπρόθεσμη αλλαγή. Γι’ αυτό σχεδιάζουμε εργαλεία, συλλέγουμε δεδομένα, δημιουργούμε μεθοδολογίες και προτείνουμε πολιτικές που μπορούν να βοηθήσουν επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδιώτες να αναλάβουν πρωτοβουλία και να ξεπεράσουν τις πιο επίμονες προκλήσεις στο πεδίο της έμφυλης ισότητας και συμπερίληψης.

Δημοσιευμένα εργαλεία

TITLcover
Επιχειρηματικότητα, Εργαλεία |

Εργαλειοθήκη για δομές εκπαίδευσης και υποστήριξης της γυναικείας κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Το παρόν εργαλείο απευθύνεται σε οργανισμούς υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, οι οποίοι προσφέρουν εκπαίδευση και προγράμματα επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων και επιταχυντών με έμφαση στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, αλλά χρειάζεται να βελτιώσουν τη στρατηγική τους για την ισότητα των φύλων προκειμένου να καλύψουν πληρέστερα τις ανάγκες των γυναικών επιχειρηματιών και να προσφέρουν ειδικά σχεδιασμένα συμπεριληπτικά προγράμματα και δραστηριότητες υποστήριξης. 

TITLPR3cover
Επιχειρηματικότητα, Εργαλεία |

Εργαλείο αυτοδιάγνωσης & προτάσεις για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε οργανισμούς

Ο οδηγός περιλαμβάνει ένα εργαλείο αυτοδιάγνωσης, το οποίο βοηθά τους οργανισμούς να αξιολογήσουν τη δομή τους εσωτερικά, όσον αφορά το επίπεδο ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στα προγράμματα και τη λειτουργία τους. Στη συνέχεια, με βάση τα αποτελέσματα, παρέχονται έως και 10 εύκολα εφαρμόσιμες προτάσεις και πρακτικές για την ενίσχυση της έμφυλης ισότητας στις διαδικασίες που ακολουθούνται, και τη βελτίωση των πρακτικών που χρησιμοποιούνται για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας των γυναικών.

TITLSNB_STEM_cover
Εργαλεία |

Οδηγός για τη Συμπεριληπτική Διδασκαλία του STEM

Οδηγός για τη Συμπεριληπτική Διδασκαλία του STEM, με σκοπό να γίνει η σχολική ζωή, η μάθηση και ο επαγγελματικός προσανατολισμός των μαθητών & μαθητριών πιο ισότιμος, συμπεριληπτικός και αποτελεσματικός για όλες και όλους.

TITLHCF_report_Fin-cover
Diversity & Inclusion, Εργαλεία, Ημερίδες |

Hackathon 2023: DEI Προκλήσεις & Λύσεις

Κάθε χρόνο, η ημερίδα WoT in Business αναδεικνύει πρωτοβουλίες, στοιχεία και εργαλεία με άξονα την προώθηση της ισότητας και της συμπερίληψης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. To 2023, η Ετήσια Ημερίδα του Women On Top για την Ισότητα στις Επιχειρήσεις έλαβε χαρακτήρα Hackathon και υποδέχτηκε πραγματικές προκλήσεις Diversity, Equity & Inclusion που έθεσαν οι κορυφαίες εταιρείες-υποστηρικτές μας και οι οργανισμοί που συμμετείχαν στην εκδήλωση.

TITLfowose.pr1
Επιχειρηματικότητα, Εργαλεία |

Oδηγός για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε δομές υποστήριξης της επιχειρηματικότητας

Η αλλαγή είναι μια συλλογική προσπάθεια και ο παρών οδηγός αποτελεί ένα ολοκληρωμένο, πρακτικό εγχειρίδιο με εργαλεία που θα διευκολύνουν την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε οργανισμούς, για όσους και όσες επιθυμούν να υποστηρίξουν καλύτερα τις ωφελούμενές τους, να εξυπηρετήσουν τους πελάτες κάθε φύλου, να σχεδιάσουν πιο αποδοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, και να συνεργαστούν αποτελεσματικά με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με τον οργανισμό τους.

TITLSafeAtWork_HR_Guide-1
Επιμόρφωση, Εργαλεία, Σεξουαλική Παρενόχληση |

Safe at Work | Εγχειρίδιο Επιμόρφωσης Στελεχών HR

Το εγχειρίδιο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία απευθύνεται σε στελέχη ανθρώπινου δυναμικού, μέλη της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών, αλλά και σε στελέχη οποιουδήποτε τμήματος ασχολείται με την καλλιέργεια μιας κουλτούρας ασφάλειας και σεβασμού στον εργασιακό χώρο.

TITLSafeAtWork_Staff_Guide (2) (1)
Επιμόρφωση, Εργαλεία, Σεξουαλική Παρενόχληση |

Safe at Work | Εγχειρίδιο Επιμόρφωσης Εργαζομένων

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της ActionAid, το 85% των γυναικών στην Ελλάδα έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία. Το εγχειρίδιο για την πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία απευθύνεται σε εργαζόμενους, και περιλαμβάνει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για να μπορούν να αποτρέψουν αλλά και να διαχειριστούν τέτοια περιστατικά.

TITLWoTraineES_FULL-1
Εργαλεία, Νέα, Χρηματοοικονομική Ανθεκτικότητα |

Οδηγός Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού για Εκπαιδευόμενες

Αυτός ο οδηγός χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού είναι η δική μας συνεισφορά στην ανάγκη που παρατηρούμε, εμπειρικά και ερευνητικά γύρω μας, να αρχίσουν όλο και περισσότερες
γυναίκες να παίρνουν τον έλεγχο των οικονομικών τους στα χέρια τους και να αναπτύσσονται
επαγγελματικά, δημιουργικά και κοινωνικά χρησιμοποιώντας τα χρήματα όχι ως αυτοσκοπό,
αλλά ως πολύτιμο εργαλείο.

TITLWoTraineRS_FULL-1
Εργαλεία, Νέα, Χρηματοοικονομική Ανθεκτικότητα |

Οδηγός Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού για Εκπαιδεύτριες/ές

Αυτός ο οδηγός χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού είναι η δική μας συνεισφορά στην ανάγκη που παρατηρούμε, εμπειρικά και ερευνητικά γύρω μας, να αρχίσουν όλο και περισσότερες
γυναίκες να παίρνουν τον έλεγχο των οικονομικών τους στα χέρια τους και να αναπτύσσονται
επαγγελματικά, δημιουργικά και κοινωνικά, με τη βοήθεια κατάλληλα καταρτισμέων εκπαιδευτριών/ών.

TITLSNB_SEP_F-1
Εκπαίδευση, Εργαλεία, Νέα |

Οδηγός για τη Διδασκαλία του ΣΕΠ χωρίς Έμφυλα Στερεότυπα

Ο οδηγός «Διδασκαλία του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού χωρίς Έμφυλα Στερεότυπα» απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και συμβούλους ΣΕΠ και αποτελεί μέρος του έργου «Σχολείο χωρίς στερεότυπα», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund, με φορέα υλοποίησης το Women On Top και εταίρους την Openous και την Sociality.

TITLSNB_Emfuli_Isotita_F-1
Εκπαίδευση, Εργαλεία, Νέα |

Οδηγός για την Έμφυλη Ισότητα & τα Στερεότυπα στο Σχολείο

Ο οδηγός για την “Έμφυλη ισότητα και τα στερεότυπα στο σχολείο” απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης, όλων των ειδικοτήτων, και αποτελεί μέρος του έργου “Σχολείο χωρίς στερεότυπα”, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Women On Top και εταίρους την Openous και την Sociality.

TITLSNB_Psychokoinoniki-Bba8mia_F-1
Εκπαίδευση, Εργαλεία, Νέα |

Οδηγός Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Κοριτσιών στην Β'βάθμια εκπαίδευση

Ο οδηγός «Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Κοριτσιών» απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Α’ βάθμιας εκπαίδευσης και αποτελεί μέρος του έργου “Σχολείο χωρίς στερεότυπα”, το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Women On Top και εταίρους την Openous και την Sociality.

TITLSNB_Psychokoinoniki-Aba8mia_F-1
Εκπαίδευση, Εργαλεία, Νέα |

Οδηγός Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Κοριτσιών στην Α'βάθμια εκπαίδευση

Ο οδηγός «Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Κοριτσιών» απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Α’ βάθμιας εκπαίδευσης και αποτελεί μέρος του έργου “Σχολείο χωρίς στερεότυπα”, το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Women On Top και εταίρους την Openous και την Sociality.

TITLinclusivity lounge_DELPHI_17-09-2021_page-0001
Inclusivity Lounge, Εργαλεία |

Inclusivity Lounge | Inclusive Innovation & the Future of Work

Δημιουργήσαμε ένα report όπου συγκεντρώσαμε τα βασικά σημεία των συζητήσεων του Inclusivity Lounge online "Innovation & the Future of Work" και το μοιραζόμαστε μαζί σας με την ελπίδα ότι θα αποτελέσει πηγή ακόμα περισσότερων προβληματισμών, ιδεών και λύσεων που θα οδηγήσουν σε ένα πιο συμπεριληπτικό μέλλον.

TITLIsotita-Simperilipsi_Mathimata apo norway and island DF_page-0001
Diversity & Inclusion, Εργαλεία, Στον Κόσμο |

Μαθήματα από τη Νορβηγία και την Ισλανδία για την ισότητα στις επιχειρήσεις

Ποιες είναι οι πρακτικές και οι μέθοδοι που βοήθησαν τη Νορβηγία και την Ισλανδία να βρίσκονται σταθερά στην κορυφή της κατάταξης για την έμφυλη ισότητα στην Ευρώπη; Ο οδηγός απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών και ιδιαίτερα σε όσους και όσες κατέχουν θέσεις ευθύνης και έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τις πολιτικές και την κουλτούρα των εταιρειών στις οποίες εργάζονται.