TITLwomenontopgr (1)

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά Δεδομένα

1. Ο όρος “Προσωπικά Δεδομένα”, αναφέρεται σε πληροφορίες που σας αφορούν, όπως όνομα , επώνυμο, διεύθυνση ταχυδρομική και ηλεκτρονική, τηλέφωνο, φύλο, διάφορες παρατηρήσεις που έχουν σταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα κ.ά., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σας ταυτοποιήσουν, εφεξής “Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα”.

2. Η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει την πλατφόρμα mentoring. Για την χρήση της πλατφόρμας αυτής και την ουσιαστική παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας, θα κληθείτε να μας δώσετε επιπλέον πληροφορίες, όπως πχ το βιογραφικό σας αλλά και αρκετές λεπτομέρειες σχετικά με τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας. Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την παροχή της υπηρεσίας mentoring και για να μπορέσει η κάθε υποψήφια mentee να εντοπίσει την μέντορα που χρειάζεται.

3. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκου και η συγκατάθεσή του είναι σύννομη εφόσον έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του. Εάν ο/η ανήλικος/η είναι κάτω των 15 ετών μπορούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα του /της μόνο με την συγκατάθεση του κηδεμόνα του/της.

4. Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση σας στην Ιστοσελίδα μας συλλέγουμε μόνο όσα δεδομένα συλλέγονται από τα cookies που έχετε επιτρέψει με την συγκατάθεσή σας, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην Πολιτική Cookies. Ορισμένες φορές ενδεχομένως να βρείτε στην ιστοσελίδα μας υλικό embedded από άλλη ιστοσελίδα ή social medium. Εφόσον το επιλέξετε και πατήσετε πάνω του, υπάρχει η πιθανότητα ορισμένα προσωπικά δεδομένα σας να μεταφορτωθούν στις εκάστοτε υπηρεσίες που παρέχουν το embed και να χρησιμοποιηθούν για λόγους διαφήμισης και προώθησης προϊόντων.

5. Τα στοιχεία ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα τα κρατάμε στη βάση δεδομένων μας για πέντε χρόνια, για την εξυπηρέτηση της Πολιτικής μας που αφορά τις οικονομικές συναλλαγές μας μαζί σας και άλλες τυχόν συνεννοήσεις.

6. Αν έχετε συναινέσει να σας στέλνουμε ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό, θα καταχωρήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στην λίστα με τις επαφές μας και το πελατολόγιο μας, μέχρι να μας πείτε ότι δεν το επιθυμείτε πια οπότε και θα σας διαγράψουμε από αυτή.

7. Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να  παρακολουθεί  την  δραστηριότητα  των  χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον Ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους  μέσα στον Ιστότοπο.

8. Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς των παρεχόμενων υπηρεσιών, ιδίως για:

 • την ορθή εγγραφή και συμμετοχή σας στο πρόγραμμα της επιλογής σας
 • την επικοινωνία μας μαζί σας στα στοιχεία που μας παρέχετε
 • τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
 • να γνωρίζουμε τί σας αρέσει να ακολουθείτε περισσότερο από τα προγράμματά μας και να σας ενημερώνουμε σχετικά.

9. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται είτε προς εξυπηρέτηση των προσφερόμενων υπηρεσιών είτε στηρίζεται στη συναίνεση σας. Αφορά τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα και κάνουμε προσπάθεια να συλλέγουμε τα ελάχιστα, όσο λιγότερα τόσο καλύτερα.

10. Αποδέκτες των Δεδομένων είναι το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του WoT, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας, οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας. Χρησιμοποιούμε τρίτα πρόσωπα για να διευκολύνουμε την Υπηρεσία μας, να εκτελούμε υπηρεσίες που σχετίζονται με το σκοπό του WoT ή να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η Ιστοσελίδα μας και το περιεχόμενό της. Αυτά τα τρίτα μέρη έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για να εκτελέσουν αυτές τις εργασίες για λογαριασμό μας και είναι υποχρεωμένα να μην τα αποκαλύψουν ή να τα χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Οι Εκτελούντες την Eπεξεργασία και όλα τα τυχόν τρίτα πρόσωπα υπόσχονται και έχουν συμφωνήσει:

 • να τηρούν εχεμύθεια
 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια την δική μας ή την δική σας
 • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και ιδίως το Κανονισμό GDPR.

11. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην των όσων απαραιτήτως πρέπει να σταλούν στο εξωτερικό για την εκτέλεση της σύμβασης.

12. Επιπλέον, ενδέχεται να μοιραστούμε ή να γνωστοποιήσουμε τα Δεδομένα σας όταν το έχετε ζητήσει εσείς ρητά ή όταν απαιτείται εκ του νόμου.

13. Σας υποσχόμαστε ότι θα τα φυλάμε με ασφάλεια για να μην μπορεί να τα δεί ή να τα αντιγράψει κανείς. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

14. Σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε τα εξής δικαιώματα:

 • Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας, για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε και αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων
 • Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών Δεδομένων. Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διορθώσουμε.
 • Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη
  Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα Δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους  σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.
 • Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.
 • Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

15. Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό Αίτημα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@womenontop.gr και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

16. Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

17. Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

18. Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

19. Στις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί ή στις οποίες συμμετέχει το Women On Top ενδέχεται να πραγματοποιηθεί φωτογράφιση ή /και μαγνητοσκόπηση για την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί σε αναρτήσεις στα social media ή/και σε άλλες ενημερωτικές πλατφόρμες του Women On Top ή/και των συνδιοργανωτών και χορηγών/υποστηρικτών της εκδήλωσης. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να εμφανίζεστε στο υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για τους ως άνω προωθητικούς και ενημερωτικούς λόγους, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά πριν από την έναρξη της εκάστοτε εκδήλωσης στο info@womenontop.gr.

20. Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Το WoT είναι Yπεύθυνος Eπεξεργασίας των Δεδομένων που επεξεργάζεται. Η διεύθυνσή μας είναι Λεωφόρος Μεσογείων 204, Χολαργός, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 6945 993798, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@womenontop.gr.