Επιλογή Σελίδας

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

  1. Προσωπικά Δεδομένα

Ο όρος “προσωπικά δεδομένα” αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός επισκέπτη του ιστότοπου.

Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση του χρήστη στον ιστότοπο της WoT συλλέγονται μόνο δεδομένα  από τα cookies, για την οποία ενέργεια ο χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.

Ο χρήστης, εφόσον το επιθυμεί, παρέχει οικειοθελώς το ονοματεπώνυμό του και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείο προκειμένου η WoT να τον ενημερώνει για τις δράσεις της και για οτιδήποτε σχετικό  με τους τομείς της δραστηριότητάς της.

Εάν ο Χρήστης επιθυμεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών Mentoring παρέχει τις επιπλέον πληροφορίες που του ζητάει η WoT για την καλή και ορθή εκτέλεση αυτών των υπηρεσιών.

Η WoT δηλώνει και εγγυάται ότι τα Προσωπικά Δεδομένα τα συλλέγει απευθείας και μόνο από τον χρήστη για τους σαφείς και καθορισμένους σκοπούς της λειτουργίας της Ιστοσελίδας και της υπηρεσίας που έχει επιλέξει ο χρήστης / συνδρομητής, είναι κατάλληλα και συναφή και υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία από πιστοποιημένο προσωπικό, το οποίο έχει δεσμευτεί με την υπογραφή δήλωσης τήρησης απορρήτου, εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας ή από τον ίδιο τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που έχoυν συλλεγεί διατηρούνται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την εκτέλεση της υπηρεσίας που έχει επιλέξει ο χρήστης / συνδρομητής και για δύο επιπλέον έτη και μετά διαγράφονται πλήρως ενώ τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί για την ενημέρωση του χρήστη διατηρούνται για 3 έτη ή μέχρι ο χρήστης να εναντιωθεί ή να άρει την συγκατάθεσή του.

Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτημα για πρόσβαση και διόρθωση, φορητότητα ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιορισμό της επεξεργασίας, να αντιταχθεί σε αυτή καθώς και να ανακαλέσει την συγκατάθεσή της οποτεδήποτε. Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων του αλλά και για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τα Προσωπικά Δεδομένα ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να επικοινωνεί στο τηλ. 6945993798 ή στο info@womenontop.gr.

H WoT δεν θα προβεί σε κοινοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση οποιουδήποτε Προσωπικού Δεδομένου της παρέχει ο χρήστης χωρίς τη συγκατάθεση ή την ρητή εντολή αυτού.

 

  1. Χρήση Cookies

Τα Cookies είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (“server”) της Επιχείρησης στον υπολογιστή κάθε χρήστη με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία στην WoT των δεδομένων του φυλλομετρητή του Συνδρομητή (“browser”).

Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή του χρήστη ή άλλη συσκευή παρόμοιας λειτουργικότητας ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σ’ αυτόν και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη. Με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του χρήστη. Eνδέχεται όμως αυτά να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υπολογιστή του.

Τα cookies ταξινομούνται τυπικά σε cookies περιόδου λειτουργίας (cookies λειτουργικότητας) και σε μόνιμα cookies. Τα cookies περιόδου λειτουργίας δεν παραμένουν στο τερματικό του χρήστη μετά την έξοδο από την τοποθεσία web ή αφού κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης. Τα μόνιμα cookies είναι αυτά που παραμένουν στο τερματικό του. Αυτό επιτρέπει στις διάφορες ιστοσελίδες να αναγνωρίσουν το τερματικό του, όταν ανοίξει εκ νέου τον πλοηγό (browser), ούτως ώστε η πλοήγησή να είναι όσο το δυνατό πιο εύκολη και ταχεία.Τα μόνιμα cookies μπορούν να διαγραφούν από τον ίδιο τον χρήστη.

Η WoT μέσω της Ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Η WoT χρησιμοποιεί τα cookies για να παρέχει στους χρήστες πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας. Σημειώνεται ότι: Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύνανται να κάνουν χρήση cookies για την προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στην Ιστοσελίδα.

Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά, να ζητήσει τη συμπλήρωση, διόρθωση ή και τη διαγραφή τους και να άρει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των cookies. Για την ενάσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων μπορείτε να υποβάλετε το σχετικό αίτημα στην ηλεκτορνική διεύθυνση info@womenontop.gr.