Ετοιμοτητα και δεσμευση

Κατηγορίες: Μη κατηγοριοποιημένο

“Από ποιον εξαρτάται το τι θα κερδίσω από μία σχέση mentoring;” “Ποιος είναι ο βασικός υπεύθυνος για το αποτέλεσμα της προσπάθειας;” Είναι ερωτήματα που μπορεί να απασχολούν και τα δύο μέρη (μέντορα και mentoree) τόσο στην αρχή, όσο και κατά την διάρκεια της σχέσης τους. Καλό είναι, λοιπόν, και οι δύο εμπλεκόμενοι στο mentoring να έχουν στο μυαλό τους ότι η αποτελεσματικότητα της σχέσης, εκτός από την αξία που μπορεί να προσδώσει σε αυτή η μέντορας μέσω της εμπειρίας και της γνώσης που μοιράζεται με την mentoree, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από δύο διαστάσεις που σχετίζονται πρωτίστως με την mentoree: την ετοιμότητα και την δέσμευσή της.

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του mentoring είναι η ετοιμότητα της mentoree να εμπλακεί σε μία τέτοια σχέση. Όσο πιο προετοιμασμένη είναι να επενδύσει στη σχέση με τη μέντορά της, τόσο περισσότερα οφέλη θα εισπράξει από τη σχέση αυτή. Η mentoree που δεν πιστεύει ότι έχει πραγματικά την ανάγκη μίας μέντορα για να εξελιχθεί επαγγελματικά δεν είναι επαρκώς ανοιχτή στο να δεχθεί την υποστήριξή της. Επιπλέον, η mentoree που δεν αντιλαμβάνεται την πιθανή ανάγκη για αλλαγή, σε σχέση με διαστάσεις της επαγγελματικής της ζωής, και δεν είναι διατεθειμένη να προβεί στις απαιτούμενες αλλαγές, μπορεί να μην αξιοποιήσει στο έπακρο την δυνατότητα που θα της δοθεί μέσω του mentoring να επιτύχει τους επαγγελματικούς της στόχους.

commitmentΗ δεύτερη σημαντική διάσταση που επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του mentoring είναι η δέσμευση της mentoree στην διαδικασία. Η δέσμευση σίγουρα εξαρτάται από το τι την έχει κινητοποιήσει εξ αρχής στο να ξεκινήσει το mentoring. Στην περίπτωση που δεν είναι αρκετά κινητοποιημένη στο να πετύχει τους στόχους της μέσω του mentoring, όση προσπάθεια και αν καταβάλλει η μέντορας, το αποτέλεσμα δεν θα είναι ικανοποιητικό. Η δέσμευση της mentoree μπορεί να γίνει φανερή, μεταξύ άλλων, από τα παρακάτω:

  • Επενδύει η mentoree χρόνο και προσπάθεια στο να επιτύχει τους επαγγελματικούς της στόχους;
  • Τηρεί τα χρονοδιαγράμματα, τη συχνότητα και τον τρόπο των επαφών που έχουν συμφωνήσει με την μέντορα;
  • Ακολουθεί τα βήματα που έχουν συμφωνήσει μετά από διερεύνηση των διαφόρων εναλλακτικών, για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει η mentoree;

Εσύ πώς απαντάς σ’ αυτές τις ερωτήσεις για τον εαυτό σου;