TITLVPR06206

FEMIN-ICT | Yποστήριξη γυναικών στον τομέα της Πληροφορικής & των Νέων Τεχνολογιών

Κατηγορίες: Επιχειρηματικότητα, Νέα

Το FEMIN-ICT είναι μια συνεργασία μεταξύ 7 οργανισμών από την Ελλάδα, το Βέλγιο, την Κύπρο, την Ιταλία, τη Στοκχόλμη, την Ισπανία και τη Σουηδία, η οποία είχε ως στόχο να αντιμετωπίσει την υποεκπροσώπηση και δυσκολία ανέλιξης των γυναικών στον τομέα της Πληροφορικής & των Νέων Τεχνολογιών, ενθαρρύνοντας περισσότερες γυναίκες να ασχοληθούν με τον κλάδο, παρέχοντάς τους τα εργαλεία που χρειάζονται για να τα καταφέρουν, και προωθώντας την ίση συμμετοχή, εκπροσώπηση και μεταχείρισή τους εντός του οικοσυστήματος.

Στα δύο χρόνια συνεργασίας, το έργο:
  • Διεξήγαγε εκτενή έρευνα για τα εμπόδια και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στο πεδίο, ενημερώνοντας πολιτικές και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προώθηση της έμφυλης ισότητας στον κλάδο.
  • Δημιούργησε εργαλεία και εκπαιδευτικό υλικό και συνέλλεξε καλές πρακτικές για την υποστήριξη και ανάπτυξη των γυναικών στη συμμετοχή τους στην Πληροφορική & τις Νέες Τεχνολογίες, τα οποία έχουν διαδοθεί ευρέως και έχουν χρησιμοποιηθεί από ενδιαφερόμενους φορείς σε ποικίλα έργα και πρωτοβουλίες.
  • Υλοποίησε εκπαιδεύσεις και εργαστήρια για να ενισχύσει κάθε ενδιαφερόμενο μέρος (στελέχη ανθρώπινου δυναμικού, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής & επαγγελματίες του κλάδου) για να προωθήσουν την έμφυλη ισότητα και συμπερίληψη στον τομέα των ΤΠΕ.
  • Διοργάνωσε εκστρατείες ευαισθητοποίησης, εκδηλώσεις ενημέρωσης και διαδικτυακά σεμινάρια σε κάθε χώρα-εταίρο, για να τονιστεί η σημασία της έμφυλης ισότητας στον τομέα των ΤΠΕ, προσεγγίζοντας ένα ευρύ κοινό και ενθαρρύνοντας τον διάλογο.

Μέσω της δράσης του FEMIN-ICT, αναπτύξαμε στρατηγικές και δημιουργήσαμε εργαλεία για την ενίσχυση της πρόσβασης και της απασχολησιμότητας των γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ, παρείχαμε άμεση υποστήριξη και κίνητρo σε γυναίκες που ενδιαφέρονται για τον τομέα της Τεχνολογίας μέσα από προγράμματα mentoring, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ευκαιρίες δικτύωσης, και συνεργαστήκαμε, τέλος, με φορείς, παρέχοντάς τους εργαλεία που θα τους βοηθήσουν στη δημιουργία περιβαλλόντων που προάγουν τη διαφορετικότητα και την έμφυλη ισότητα

Τα εργαλεία του FEMIN-ICT:
  1. Ανάλυση τρέχουσας κατάστασης (PR1): Δημιουργήσαμε ερωτηματολόγια για να συλλέξουμε εμπειρίες, να διαπιστώσουμε τα εμπόδια και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ίδιες οι γυναίκες στην πορεία τους στο συγκεκριμένο τομέα, καθώς επίσης και για να ακούσουμε απόψεις και ιδέες από εταιρείες/εργοδότες του τομέα και το οικοσύστημα στο σύνολό του, για το πώς μπορούν από τη μεριά τους να μειώσουν την απόσταση και να καλωσορίσουν περισσότερες γυναίκες του κλάδου.
  2. Πρόγραμμα Κατάρτισης (PR2): Αναπτύξαμε μια ανοιχτή εκπαιδευτική πλατφόρμα για την έμφυλη ισότητα που απευθύνεται σε εργοδότες, οργανισμούς υποστήριξης επιχειρήσεων και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία περιλαμβάνει και μια εργαλειοθήκη για τη δημιουργία εργασιακών χώρων φιλικών προς άτομα με ευθύνες φροντίδας.
  3. Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης (PR3): Συλλέξαμε εμπειρίες γυναικών που δραστηριοποιούνται στον τομέα, δημιουργώντας ένα αρχείο με συνεντεύξεις γυναικείων προτύπων στην Τεχνολογία, με σύντομα βίντεο και παρουσιάσεις που ενθαρρύνουν και εμπνέουν, δίνοντας ώθηση και κίνητρο σε περισσότερες γυναίκες να διεκδικήσουν μια καριέρα στην Πληροφορική & τις Νέες Τεχνολογίες.
  4. Στρατηγικός χάρτης πολιτικής (PR4): Διαμορφώσαμε μια ενδελεχή εξέταση των πολιτικών για την ισότητα των φύλων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών. Το εργαλείο είναι αποτέλεσμα εκτεταμένης έρευνας, συνεντεύξεων και ομάδων εστίασης και οδήγησε σε δραστικές προτάσεις για την αντιμετώπιση του πιεστικού ζητήματος της έμφυλης ανισότητας στο πεδίο, με στόχο να επηρεάσει τις εταιρικές και κυβερνητικές πρακτικές για ισότιμη συμμετοχή και προώθηση των γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ.

Στο Women On Top είμαστε περήφανες που αποτελέσαμε μέρος αυτού του προγράμματος! Μέσω της συνεργασίας μας, αξιοποιήσαμε τις δυνάμεις και την εμπειρία κάθε χώρας-εταίρου, για να αντιμετωπίσουμε τις πολλαπλές προκλήσεις που εμποδίζουν την έμφυλη ισότητα στον τομέα της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών. Συνεχίζουμε με αφοσίωση την υποστήριξη και ενδυνάμωση των γυναικών, και τη συνεργασία με άτομα υπεύθυνα για τη χάραξη πολιτικών που θα οδηγήσουν σε θετικές αλλαγές με διάρκεια στον κλάδο.

Μπορείς να μάθεις περισσότερα για το FEMIN-ICT στο site του έργου και να το ακολουθήσεις στο Facebook και το Instagram.


Το FEMIN-ICT χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ε.Ε. και υλοποιήθηκε από τους οργανισμούς Impact Hub Stockholm, Stimmuli for social change, The Square Dot Team, Women On Top, Associazione Co-cò Italy, Instituto Ikigai, CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD