Όπως σε κάθε καλή συνταγή, έτσι και στο mentoring για να «δέσει το γλυκό» είναι απαραίτητα ορισμένα συστατικά. Ας δούμε λοιπόν κάποια καθοριστικά στοιχεία που διασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό ότι το mentoring θα αποτελέσει μία χρήσιμη και θετική εμπειρία και για τα δύο μέρη της σχέσης, την mentoree και την μέντορα.

 Image

  • To mentoring βασίζεται στις ανάγκες της mentoree: η mentoree είναι αυτή που θα πρέπει να ορίσει τις ανάγκες της αναφορικά με τα ζητήματα που αντιμετωπίζει και τους στόχους για την επαγγελματική της ανάπτυξη. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι ανάγκες αυτές αποτελούν το κύριο αντικείμενο της σχέσης mentoring.
  • Ύπαρξη σαφών στόχων που σχετίζονται με ανάπτυξη: θα πρέπει να δίνεται έμφαση στο τι αποκομίζει η mentoree από αυτή τη σχέση, τι μαθαίνει και πώς εξελίσσεται σε σχέση με αυτό που θέλει να επιτύχει με τη βοήθεια του mentoring.
  • Ύπαρξη ρεαλιστικών προσδοκιών: θα πρέπει να είναι σαφές και από τις δύο πλευρές τι μπορεί να αποκομίσει καθένας από τη mentoring σχέση, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ούτε υπέρμετρες προσδοκίες, ούτε βέβαια το αντίθετο (κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μικρή δέσμευση στη σχέση, ή πολύ τυπική διεξαγωγή της). 
  • Εμπιστευτικότητα: και οι δύο πλευρές θα πρέπει να είναι σίγουρες ότι μπορούν να μοιραστούν πληροφορίες και εμπειρίες ευαίσθητες ή προσωπικές, χωρίς το φόβο ότι αυτές θα περάσουν εκτός των τειχών της σχέσης.
  • Ύπαρξη συγκεκριμένου προγράμματος επαφών: είναι σημαντικό, στην αρχή της σχέσης και βάσει του προγράμματος και της διαθεσιμότητας και των δύο πλευρών, να ορίζεται το χρονοδιάγραμμα των επαφών του ζευγαριού, αναφορικά με τη συχνότητα και τον τρόπο επικοινωνίας. Έτσι και οι δύο πλευρές θα γνωρίζουν τα όρια και θα νιώθουν την άνεση ότι δεν «ενοχλούν» την άλλη πλευρά όταν έρχονται σε επαφή μαζί της.

Looking for medicaments online? It is the best practice to buy medicaments. There isn’t anything you can’t get on the Web anymore. Divers medicaments are used to treat hurt caused by arthritis, other ones to prevent other diseases. Certainly it isn’t all. What about how long does cialis take to work and sexual dysfunctions? When you order medicaments like how long does it take for cialis to work you must know about how long does it take for cialis to work. Many believe the efficacy of Cialis is well documented. Sexual soundness is an great part of a man’s being. Unfortunately sexual problems in men impact sexual health. In effect, a medical reviews found that up to half of folk on these preparation experience erectile disfunction. Such disease is best resolved with professional help, preferably through counseling with a certified dispenser. Good sex therapist can can offer some treatments that is better for your circumstances. Like all drugs, Cialis have many unwanted effects. Follow directions for use on your prescription label.

Newsletter

Γράψου με το email σου για να ενημερώνεσαι άμεσα για τα νέα του WoT.

Σ' ευχαριστούμε για την εγγραφή!