TITLclass

Χρειάζονται mentoring οι εκπαιδευτικοί;

Κατηγορίες: Mentoring, Νέα

Από την Αθηνά Μαλαπάνη, Κλασική Φιλόλογο και μέντορα στο WoT

Το mentoring αποτελεί μια διαδικασία που λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια σε διάφορων ειδών επιχειρησιακές μονάδες. Έτσι, και στις επιχειρήσεις παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, κυρίως αυτές ιδιωτικού χαρακτήρα και πρωτοβουλίας, παρατηρείται σταδιακή αύξηση της υιοθέτησης του θεσμού του μέντορα, ειδικά για την εκπαίδευση νέων και κάπως άπειρων εργαζομένων, από τους μεγαλύτερους και εμπειρότερους συναδέλφους τους.

Με τον όρο επιχειρήσεις εκπαίδευσης, εννοούμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και κολλέγια, τα ιδιωτικά σχολεία (όλων των βαθμίδων), τα φροντιστήρια, ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα (συνοικιακά και αλυσίδες), τα οικοδιδασκαλεία και τα κέντρα δια βίου μάθησης κι εκπαίδευσης, όπου παρέχονται σεμινάρια και διάφορες δράσεις μετεκπαίδευσης και ενίσχυσης του βιογραφικού του κάθε (υποψήφιου) εργαζόμενου, αλλά ακόμη και επιχειρήσεις που στοχεύουν στην ευρύτερη καλλιέργεια του μαθητή/ατόμου εν γένει (όπως π.χ. γυμναστήρια, σχολές χορού, πολιτιστικοί, αθλητικοί, καλλιτεχνικοί σύλλογοι), διευρύνοντας τους ορίζοντές του.

Στο πλαίσιο των ποικίλων δυσχερειών που επιφέρει μια εποχή οικονομικής -και ευρύτερης- κρίσης, ο θεσμός του μέντορα αποτελεί ένα από τα βασικότερα μέσα που μπορεί να διαθέτει και να εφαρμόζει μια οποιαδήποτε επιχείρηση για να εξασφαλίσει ένα καλύτερο κλίμα εργασίας και συνεργασίας με τους εργαζομένους της, αλλά και να υπάρξουν περισσότερες πιθανότητες και μια μεγαλύτερη βεβαιότητα για επιβίωσή τους στον σκληρό στίβο της επιχειρηματικότητας.

Ο ρόλος του μέντορα σε μια επιχείρηση εκπαίδευσης

Ο μέντορας έχει ένα πολυποίκιλο ρόλο, ο οποίος δεν πρέπει πάντα να είναι εμφανής, άμεσος και παρεμβατικός. Ο καλός μέντορας οφείλει να εμπνέει με το παράδειγμά του και τον δικό του τρόπο εργασίας και επαγγελματικής νοοτροπίας. Εν προκειμένω -δηλαδή στο πεδίο των επιχειρήσεων εκπαίδευσης- ο μέντορας ως εκπαιδευτικός οφείλει να εμπνέει μέσα από το προσωπικό του παράδειγμα διδασκαλίας, αλλά και γενικότερης προβολής της συμπεριφοράς και της προσωπικότητάς του.

Γενικότερα, ο ρόλος του μέντορα δεν σχετίζεται τόσο με το επαγγελματικό-επιχειρηματικό coaching (business coaching),[1] διότι δεν πρέπει να παράσχει άμεσες λύσεις. Έτσι, ο καλός μέντορας οφείλει να μοιράζεται τις προσωπικές του εμπειρίες (σπουδών, εργασίας, προσωπικής εμπειρίας από τις επαφές και τη συνεργασία του με διάφορους άλλους συναδέλφου, εν προκειμένω, εκπαιδευτικούς).[2]

Επιπροσθέτως, το πρακτικό πνεύμα πρέπει να αποτελεί ένα ακόμη από τα βασικά του χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Η οργάνωση της δουλειάς και η απλοποίηση του φόρτου διδασκαλίας, η συστηματοποίηση της ύλης ώστε να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες των μαθητών, η εύρεση μιας ευρείας γκάμας δραστηριοτήτων-ασκήσεων που θα ανανεώνεται συνεχώς, αλλά φυσικά και η πρωτοτυπία σε διάφορες δράσεις (εκτός μαθημάτων ή εντός του επιβεβλημένου εκπαιδευτικού πλαισίου, που να αποβλέπουν στη διεύρυνση του περιεχομένου τους) αποτελούν μερικά από τα sine qua non καθήκοντά του.

Έτσι, μέσα από το προσωπικό του παράδειγμα, ο μέντορας ενεργοποιεί τον εκάστοτε (νέο) εργαζόμενο να δραστηριοποιηθεί, να αισθανθεί ελεύθερος και να αναλάβει πρωτοβουλίες τόσο για αυστηρά εκπαιδευτικά ζητήματα (π.χ. ορθολογική οργάνωση και συστηματοποίηση της διδακτέας-εξεταστέας ύλης) όσο και για ζητήματα ευρύτερων δραστηριοτήτων, που όμως έχουν τη δική τους βαρύτητα, καθόσον στοχεύουν στην ευρύτερη καλλιέργεια, αλλά και στην κοινωνικοποίηση των παιδιών. Γι’ αυτόν τον λόγο άλλωστε, ο μέντορας οφείλει να ξέρει να ακούει, αλλά και να συνδιαλέγεται με ηπιότητα και χωρίς παρωπίδες με τους συνεργάτες που καθοδηγεί. Η ειλικρινής σχέση του με αυτούς, η αίσθηση ότι εργάζονται σε ένα ασφαλές και δημοκρατικό περιβάλλον που σέβεται τα εργασιακά τους δικαιώματα, η παροχή συμβουλών και προτάσεων χωρίς επιβλητικό χαρακτήρα αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία στη σχέση και την επικοινωνία με έναν μέντορα.[3]

Ο ιδανικός μέντορας επομένως, οφείλει να βρίσκεται σε μια διαρκή σχέση αλληλεπίδρασης με τους «εκπαιδευομένους» του, να δέχεται να μαθαίνει και από αυτούς (feedback), να αποδεικνύει την υπευθυνότητα και τη συνέπειά του και τέλος, να ενισχύει τα θετικά στοιχεία, τα πλεονεκτήματα ενός εργαζομένου ή μιας συνεργασίας και να προσαρμόζεται με τις συνθήκες.[4]


[1] Βλ. περισσότερα σχετικά με το business coaching και τις τεχνικές επιτέλεσής του, http://www.epixeiro.gr/ (Τελευταία ανάκτηση 23/7/2016).

[2] http://www.management-mentors.com/resources/mentoring-process-mentor (Τελευταία ανάκτηση 23/7/2016).

[3] http://www.management-mentors.com/resources/mentoring-process-mentor (Τελευταία ανάκτηση 23/7/2016).

[4] http://www.management-mentors.com/resources/mentoring-process-mentor (Τελευταία ανάκτηση 23/7/2016).