TITLSNB_SEP_F-1

Οδηγός για τη Διδασκαλία του ΣΕΠ χωρίς Έμφυλα Στερεότυπα

Κατηγορίες: Εκπαίδευση, Εργαλεία, Νέα

Ο οδηγός «Διδασκαλία του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού χωρίς Έμφυλα Στερεότυπα» απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και συμβούλους ΣΕΠ και αποτελεί μέρος του έργου «Σχολείο χωρίς στερεότυπα», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund, με φορέα υλοποίησης το Women On Top και εταίρους την Openous και την Sociality.

Στον συγκεκριμένο οδηγό εστιάζουμε στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ αναφορικά με την διδασκαλία του μαθήματος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού χωρίς Έμφυλα Στερεότυπα.

Η κοινωνία μας χαρακτηρίζεται από πολυμορφία και ετερότητα και κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ξεχωριστός. Αυτό, όμως, δεν μας εμποδίζει να θέτουμε κατηγορίες και να εντάσσουμε σε αυτές τα μέλη της κοινωνίας αυτής, με βάση ορισμένα στερεότυπα που δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι/ιες. Τα στερεότυπα εμφανίζονται παντού, σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας ζωής, στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, αλλά και στον εργασιακό τομέα. Η οικογένεια και το σχολείο, λόγω του ότι αποτελούν μια μικρογραφία της κοινωνίας, αποτελούν βασικούς φορείς διαιώνισης των στερεοτύπων ή κατάρριψής τους. Το σχολείο, ειδικότερα, μπορεί να συμβάλει στην κατάρριψη αυτή μέσω της αλλαγής του τρόπου διδασκαλίας και του περιεχομένου της διδακτέας ύλης, προς μια πιο συμπεριληπτική προσέγγιση στην εκπαίδευση.

Ο στόχος του συγκεκριμένου οδηγού είναι τριπλός. Πρώτον, να ευαισθητοποιήσει τους/τις εκπαιδευτικούς ΣΕΠ για την αναγκαιότητα παροχής επαγγελματικού προσανατολισμού χωρίς στερεότυπα στους μαθητές και τις μαθήτριές τους και να τους εφοδιάσει με τα απαραίτητα εργαλεία για να πετύχουν τον στόχο αυτόν. Δεύτερον, να ενισχύσει τις γνώσεις τους αναφορικά με τη μεθοδολογία και τις εφαρμογές της επαγγελματικής συμβουλευτικής για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των προγραμμάτων ΣΕΠ. Και τρίτον, να ενημερώσει τους/τις εκπαιδευτικούς ΣΕΠ για τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας και τις ανάγκες που αναδύονται μέσα από την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, την κοινωνία της γνώσης και την επανάσταση των νέων τεχνολογιών.

Παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στα θέματα των έμφυλων διακρίσεων, η ανισότητα μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας συντηρείται ακόμα. Επομένως, η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών αποτελεί προϋπόθεση για να περιοριστεί η επίδραση του φύλου στις επιλογές σπουδών, καθώς και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του έμφυλου επαγγελματικού διαχωρισμού με όλες τις αρνητικές συνέπειές του.


Το έργο “Σχολείο Χωρίς Στερεότυπα – Όλες Δυνατές, Όλοι Ίσοι” υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund, με φορέα υλοποίησης το Women On Top και εταίρους την Sociality και την Openous. Το πρόγραμμα Active Citizens Fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active Citizens Fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr