Επιλογή Σελίδας

Ευχαριστούμε!

Με τη βοήθειά σου θα υποστηρίξουμε ακόμα περισσότερες γυναίκες να συμμετάσχουν ισότιμα στην αγορά εργασίας.

Ευχαριστούμε πολύ!

Με τη βοήθειά σου, θα μπορέσουμε:

  • Να επιμορφώσουμε περισσότερες γυναίκες από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
  • Να προσφέρουμε mentoring σε όσες χρειάζονται υποστήριξη για να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας
  • Να παράξουμε περιεχόμενο πο θα ευαισθητοποιήσει την κοινωνία και τους φορείς λήψης αποφάσεων για τις διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες στη δημόσια ζωή
  • Να δημιουργήσουμε ένα hub ενδυνάμωσης που θα συγκεντρώσει όλες τις δράσεις του Women On Top
  • Να επιμορφώσουμε περισσότερους/ες εκπαιδευτικούς για να μπορούν να χτίζουν μία συνείδηση έμφυλης ισότητας εκεί που μετράει πιο πολύ: στην τάξη.

Αν θέλεις να δώσεις και σε άλλους φίλους ή φίλες σου την ευκαιρία να υποστηρίξουν το έργο μας, μπορείς να κοινοποιήσεις αυτόν τον σύνδεσμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείς.