TITLbbc-creative-1w20Cysy1cg-unsplash

Συμβουλευτική για την επιδότηση επιχειρήσεων με στόχο τη δημιουργία χώρων φροντίδας βρεφών

Κατηγορίες: Επιχειρηματικότητα, Νέα, Συνεργασίες

Άνοιξε η πλατφόρμα για την επιδότηση δημιουργίας χώρων φροντίδας βρεφών, σε 120 μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που θέλουν να υποστηρίξουν τη συμφιλίωση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής των εργαζόμενων γονέων.

Το Women On Top, με την επιμέλεια εξειδικευμένων συνεργατών, παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής προς ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα για τα πακέτα συμβουλευτικής του WoT στο τέλος του άρθρου.

Η πλατφόρμα είναι ενεργή στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και δέχεται ήδη αιτήσεις συμμετοχής από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Αντικείμενο του προγράμματος -που υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων- είναι η επιδότηση επιχειρήσεων με περισσότερους από 100 υπαλλήλους (μεσαίες) και περισσότερους από 250 υπαλλήλους (μεγάλες), συμπεριλαμβανομένων εμπορικών κέντρων, για τη δημιουργία χώρων φροντίδας βρεφών ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών, εντός των κτιριακών τους εγκαταστάσεων. 

Οι επιχειρήσεις ενισχύονται για τη διαμόρφωση των χώρων, την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και την επιδότηση του μισθολογικού κόστους έως 2 βρεφονηπιοκόμων για τα πρώτα 2 έτη λειτουργίας των χώρων. Η λειτουργία των χώρων φροντίδας, μετά το πέρας της χρηματοδότησης, θα πρέπει να διατηρηθεί από τους δικαιούχους για τουλάχιστον το διπλάσιο χρόνο της διάρκειας της χρηματοδότησης, δηλαδή για 4 χρόνια.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν προκαταβολικά το 50% των δαπανών για τη διαμόρφωση των χώρων και το υπόλοιπο 50% με την έναρξη λειτουργίας των χώρων. Στη συνέχεια κάθε έτος θα λαμβάνουν την επιδότηση του μισθολογικού κόστους των δύο βρεφονηπιοκόμων για τα πρώτα δύο έτη λειτουργίας. Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη ανέρχεται στα 150.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 εργαζόμενους, και στις 107.000 ευρώ για καθεμία από τις μεσαίες επιχειρήσεις, που απασχολούν από 100 έως 250 εργαζόμενους.

▶ Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δύο κύκλους εφαρμογής: ο πρώτος κύκλος ξεκινάει τώρα και ο δεύτερος κύκλος θα ανοίξει εντός του έτους. 

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης επιλεξιμότητας για συμμετοχή στην πρόσκληση


Πακέτα συμβουλευτικής από το Women On Top

Το Women On Top, αξιοποιώντας μελέτη χρόνων στον σχεδιασμό και τη λειτουργία χώρων εργασίας που υποστηρίζουν νέους γονείς στη φροντίδα των παιδιών τους, και με την επιμέλεια εξειδικευμένων συνεργατών, παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής προς ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, σε 3 φάσεις:

  1. Κατά την αξιολόγηση της δυνατότητας υλοποίησης ενός τέτοιου έργου
  2. Κατά τη διαδικασία προετοιμασίας του φακέλου υποβολής
  3. Κατά την υλοποίηση του έργου

▶ Το κόστος της υπηρεσίας συμβουλευτικής μπορεί να ενταχθεί ως επιλέξιμη δαπάνη του έργου στη χρηματοδότηση. Καθεμία από τις παραπάνω φάσεις λειτουργεί αυτόνομα από τις υπόλοιπες. Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα του Women On Top στο info@womenontop.gr.


Φάση 1η | Αξιολόγηση δυνατότητας υλοποίησης του έργου: Για τον αρχικό έλεγχο και τη διευκόλυνση της λήψης απόφασης σχετικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

Στόχοι:
Εντοπισμός κατάλληλου χώρου βάσει των προδιαγραφών, με τη συνεργασία υπεύθυνων της επιχείρησης (απαιτείται  συγκέντρωση πολεοδομικών εγγράφων και αυτοψία στο χώρο της επιχείρησης)
▶ Διερεύνηση δυνατοτήτων χώρων, απαραίτητων ενεργειών για τη διαμόρφωσή τους,  ενδεικτικό κόστος μελετών / κατασκευής και χρονοδιάγραμμα
▶ Πρόβλεψη γραφειοκρατικών διαδικασιών / ενδεικτικό κόστος και χρονοδιάγραμμα

Παροχές:
▶ 1 ώρα συμβουλευτικής καθοδήγησης
▶ 1 επίσκεψη / αυτοψία / καταγραφή
▶ Σύνταξη έκθεση συμπερασμάτων με προκαταρκτική / διαγραμματική πρόταση χωροθέτησης του χώρου και όλα όσα αναφέρονται παραπάνω 


Φάση 2η | Διαδικασία προετοιμασίας του φακέλου υποβολής

Στόχος:
Εφόσον η επιχείρηση επιλέξει να λάβει μέρος, θα χρειαστεί τις παρακάτω υπηρεσίες αρχιτεκτονικού και τεχνικού περιεχομένου, όπως ζητούνται από την πρόσκληση στα περιεχόμενα του business plan, συμπεριλαμβανομένης και συμβουλευτικής για την τεκμηρίωση της ανάγκης και το σχεδιασμό της λειτουργίας του χώρου.

Παραδοτέα:
Το συμβουλευτικό πακέτο του WoT περιλαμβάνει τεύχος/φάκελο με:
Αναφορά τεκμηρίωσης ανάγκης δημιουργίας του χώρου
▶ Οριστική μελέτη διαμόρφωσης χώρου.
▶ Τεχνική έκθεση / Χρονοδιάγραμμα / αναφορά στις απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησης
▶ Λίστα απαιτούμενων εργασιών και προϋπολογισμό υλοποίησης μελέτης
▶ Λίστα απαιτούμενου εξοπλισμού και κόστος
Προκαταρκτικό πλάνο λειτουργίας του χώρουΥλοποίηση έργου


Φάση 3η | Υλοποίηση του έργου

Στόχος:
Επίβλεψη και παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου, μετά από την έγκριση της αίτησης για χρηματοδότηση.

Παροχές:
▶ Έκδοση άδειας για την κατασκευή του χώρου
▶ Μελέτη εφαρμογής χώρων / επιλογές τελικών υλικών
▶ Κοστολόγηση και επιλογή τρόπου υλοποίησης / πρόταση κατασκευαστη
▶ Υψηλή επίβλεψη υλοποίησης
▶ Παραλαβή χώρου και έκθεση ότι είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη μελέτη
Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση

 Παραδοτέα:
▶ Τελικά σχέδια κατασκευής με προτάσεις υλικών και τελειωμάτων
▶ Λίστα εργασιών για τη λήψη προσφορών από κατασκευαστές για την υλοποίηση
▶ 4 επιβλέψεις για οδηγίες, καθοδήγηση κατασκευαστών και παραλαβή έργου
▶ Λίστα εξοπλισμού
▶ Τελική τεχνική έκθεση παραλαβής και συμμόρφωσης έργου με τις προδιαγραφές της μελέτης
Πρόγραμμα και κανονισμός λειτουργίας χώρου


Οι συνεργάτες/ιδές μας

ΒΜ – ARCHIlab
Θωμάς Μπαλογιάννης, Αρχιτέκτων DPLG Paris-La-Villette
Λυδία Μανιτσίδου, Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ, MSc. Ε.Μ.Π.

Άννα Κωνσταντίνου
Υπεύθυνη σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων για παιδιά και οικογένειες | Childcare expert


Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με την ομάδα του Women On Top στο info@womenontop.gr.