TITLUntitled design (1)

4 βασικά σημεία που επηρεάζουν την πορεία των γυναικών στην τεχνολογία

Κατηγορίες: Έρευνες, Νέα

Δεν θα βοηθούσε να ξέραμε τα εμπόδια που δυσκολεύουν τις γυναίκες στο να ασχοληθούν επαγγελματικά με την τεχνολογία, ώστε στη συνέχεια να παρέμβουμε αποτελεσματικά και έγκαιρα για να τα αποτρέψουμε ή, τουλάχιστον, να τα περιορίσουμε; Αυτό ακριβώς προσπαθεί να κάνει τα τελευταία χρόνια η έρευνα, σε πολλές και διαφορετικές χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Ινδία, η Φινλανδία και (drumroll!) σύντομα η Ιταλία, η Σουηδία, η Ελλάδα και η Κύπρος, μέσω του έργου Femin-ICT, το οποίο στοχεύει να υποστηρίξει και να προωθήσει την απασχόληση των γυναικών στον τομέα της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών.

Αλλά πρώτα, ας ρίξουμε μια ματιά σε μια πρόσφατη έκθεση των Girls who code και της Logitech, η οποία βασίστηκε σε μια έρευνα που διεξήχθη σε 400 άτομα που εργάζονται στον τομέα της τεχνολογίας και της πληροφορικής, με τίτλο «Τι (και ποιος) εμποδίζει τις γυναίκες στην τεχνολογία;». Η έκθεση κάνει λόγο για 4 βασικά σημεία στους κύκλους της επαγγελματικής ζωής των γυναικών, που συχνά καθορίζουν εάν τα κορίτσια και οι γυναίκες θα επιλέξουν μια καριέρα στην επιστήμη των υπολογιστών.

Σε αυτά τα σημεία τομής, οι γυναίκες τείνουν είτε να ξεπερνούν τα εμπόδια είτε να μπλοκάρονται από αυτά. Εάν κατανοήσουμε αυτόν το μηχανισμό, ίσως να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε ευρέως τρόπους υπέρβασης των εμποδίων -στα σχολεία, τους χώρους εργασίας και την κοινωνία γενικότερα- και έτσι να υποστηρίξουμε περισσότερες γυναίκες να επιτύχουν σε αυτόν τον κλάδο.

Mentoring από νωρίς

Σύμφωνα με την έρευνα «Τι (και ποιος) κρατά πίσω τις γυναίκες στην τεχνολογία;», τα πρότυπα της πραγματικής ζωής έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τα κορίτσια. Πάνω από τις μισές γυναίκες του δείγματος (60%) είπαν ότι ένας γονέας ή δάσκαλος/δασκάλα στο γυμνάσιο τις ενθάρρυνε να σπουδάσουν πληροφορική. Για τα κορίτσια, αυτή η έγκαιρη υποστήριξη είναι απαραίτητη. Η ουσιαστική ενθάρρυνση από τους γονείς και τους/τις εκπαιδευτικούς διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη νέων γυναικών που διαφορετικά μπορεί να επιλέξουν κάποιο άλλο επάγγελμα.

Πάθος και σκοπός

Οι συντάκτες της μελέτης υπογραμμίζουν τον ρόλο που παίζει το πάθος ως βασικός μοχλός για την είσοδο των γυναικών στον τομέα της τεχνολογίας. Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους οι γυναίκες λένε ότι έλκονται από την τεχνολογία και την πληροφορική, περιλαμβάνουν το πάθος τους για τους υπολογιστές (35%) και το ενδιαφέρον τους για το πώς λειτουργούν τα πράγματα (33%). Αυτή η δέσμευση είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτη όταν συγκρίνουμε τις απαντήσεις των γυναικών με τις απαντήσεις των ανδρών. Ενώ πάνω από το ένα τρίτο των γυναικών δήλωσαν ότι το πάθος τους για τους υπολογιστές ήταν ο λόγος για να μπουν στο χώρο, μόνο το 26% των ανδρών είπε το ίδιο. Ομοίως, μόνο το 29% των ανδρών παρατήρησε ότι το ενδιαφέρον για το πώς λειτουργούν τα πράγματα τους οδήγησε να ακολουθήσουν την επιστήμη των υπολογιστών. Από τη στιγμή που θα προσληφθεί, δε, μια γυναίκα δίνει ιδιαίτερη σημασία στο κατά πόσο η δουλειά που κάνει συνεισφέρει ουσιαστικά στην κοινωνία. Το 92% των συμμετεχουσών στην έρευνα συμφώνησε ότι η δυνατότητα να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ευρύτερη κοινότητά τους είναι πρωταρχικός παράγοντας για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Πρόσβαση σε κοινότητες φιλικές προς τις γυναίκες

Οι κοινότητες υποστήριξης βοηθούν τις γυναίκες να χειριστούν την κριτική, τον σεξισμό και την απόρριψη που συχνά καλούνται να αντιμετωπίσουν πριν και κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους στην τεχνολογία. Οι εμπειρίες αυτές μπορεί να είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους σχεδόν οι μισές γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα (44%) δήλωσαν ότι συμμετείχαν σε προγράμματα ειδικά για γυναίκες, κατά τη φοίτησή τους στο Πανεπιστήμιο. Στο εργατικό δυναμικό, οι γυναίκες συνεχίζουν να αναζητούν την επικοινωνία και τη δικτύωση, με σχεδόν διπλάσιες γυναίκες (31%) να αναζητούν υποστήριξη μέσω επαγγελματικών δικτύων σε σύγκριση με τους άνδρες.

Ουσιαστική δράση από τους άνδρες

Οι άνδρες συχνά δεν έχουν επίγνωση της απομόνωσης, της επιθετικότητας και της σεξουαλικής παρενόχλησης που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον χώρο εργασίας της τεχνολογίας. Η συντριπτική πλειοψηφία (80%) των ανδρών πιστεύει ότι η εταιρεία τους δημιουργεί ένα καλό περιβάλλον για τη συμπερίληψη ανδρών και γυναικών εργαζομένων. Ωστόσο, όταν οι άνδρες ερωτώνται ευθέως για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, αναγνωρίζουν περισσότερες από τις προκλήσεις αυτές. Για να ενισχυθεί, ωστόσο, η ισότητα των φύλων στον χώρο της τεχνολογίας, οι άνδρες πρέπει να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτογνωσία και να μετατρέψουν τις καλές προθέσεις τους σε ουσιαστική δράση.

Κοιτώντας μπροστά

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν μερικά από τα σημεία τομής που ενθαρρύνουν τις γυναίκες να επιδιώξουν και να πορευτούν σε καριέρες τεχνολογίας και πληροφορικής. Αλλά αποκαλύπτουν επίσης πόση ακόμη απόσταση πρέπει να καλύψει ο κλάδος. Στόχος μας με το έργο FeminICT είναι να βοηθήσουμε να διαμορφωθεί μια στέρεη και βιώσιμη πορεία προς αυτή την κατεύθυνση για τις εταιρείες, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τους επιταχυντές και τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συνεχίσουμε να διευρύνουμε τις διαθέσιμες επαγγελματικές επιλογές για τις γυναίκες που είναι ήδη στον κλάδο, και να παρέχουμε στα κορίτσια την έγκαιρη υποστήριξη που χρειάζονται για να επιλέξουν την καλύτερη επαγγελματική πορεία για τον εαυτό τους.


* Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο site του FEMIN-ICT, στην αγγλική γλώσσα.

Το FEMIN-ICT χρηματοδοτείται από το προγραμμα Erasmus+ της Ε.Ε. και υλοποιείται από τους οργανισμούς Impact Hub Stockholm, Stimmuli for social change, The Square Dot Team, Women On Top, Associazione Co-cò Italy, Instituto Ikigai, CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD.