TITLmanpower.research

Ποιες είναι οι προοπτικές απασχόλησης των γυναικών στην Ελλάδα και παγκοσμίως;

Κατηγορίες: Νέα, Στον Κόσμο

Η παγκόσμια έκθεση «Προοπτικές του Κόσμου της Απασχόλησης για τις Γυναίκες το 2024» του ομίλου ManpowerGroup αναδεικνύει ενδιαφέροντα ευρήματα για την κατάσταση της έμφυλης ισότητας στην εργασιακή πραγματικότητα παγκοσμίως και αναλύει τις κύριες τάσεις για την ίση εκπροσώπηση των γυναικών στον κόσμο της απασχόλησης.

Τα ευρήματα είναι αποτέλεσμα των απαντήσεων 40.385 εργοδοτών σε 42 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 525 Ελλήνων εργοδοτών.


Πού βρισκόμαστε τώρα:
  • Το 2023, για κάθε 100 άνδρες που προήχθησαν από μια entry level θέση σε ανώτερη θέση, πήραν αντίστοιχη προαγωγή 87 γυναίκες.
  • Το 60% των γυναικών σκέφτονται να εγκαταλείψουν τους ρόλους που κατέχουν τώρα μέσα στο 2024.
  • Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν πλέον περισσότερο από το 46% του ανθρώπινου δυναμικού στην Ευρώπη και σχεδόν το 40% παγκοσμίως.
  • Το 49% των γυναικών έχουν τετραετές πτυχίο σπουδών, σε σύγκριση με το 41% των ανδρών.
  • Μόνο το 5,8% των εταιρειών του Fortune 500 σήμερα έχουν γυναίκα CEO.

Πού βρίσκονται οι επιχειρήσεις σε σχέση με τις πολιτικές έμφυλης ισότητας;

Η έρευνα δείχνει ότι οι μισές πρωτοβουλίες των ελλήνων εργοδοτών για την ισότητα έχουν καθυστερήσει ή δεν έχουν καθοριστεί, ενώ το 1/3 των ελλήνων εργοδοτών δήλωσαν ότι ενώ έχουν υιοθετήσει πρωτοβουλίες για τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα, τη Συμπερίληψη και το Ανήκειν (DEIB), η πρόοδος που έχουν επιτύχει είναι αργή ή μικρή.

Το 70% των ελλήνων εργοδοτών στον κλάδο της Πληροφορικής δηλώνουν ότι οι πρωτοβουλίες τους για ισότητα αμοιβών είναι εντός χρονοδιαγράμματος.

Οι έλληνες εργοδότες δήλωσαν ότι αναμένουν ότι το μεγαλύτερο μέρος της προόδου σχετικά με την ισότητα θα συμβεί τα επόμενα δύο χρόνια, αν και ακόμη και τότε, μόνο το 41% δήλωσαν ότι αναμένουν ότι η ισότητα θα επιτευχθεί πλήρως στον οργανισμό τους.

Έκπληξη παράλληλα προκαλεί το 25% των εργοδοτών, που δήλωσαν ότι πιστεύουν πως η ισότητα έχει ήδη επιτευχθεί πλήρως, με το υψηλότερο ποσοστό (52%) που το πιστεύει αυτό να καταγράφεται στον κλάδο των Μεταφορών και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Τι συμβαίνει με το μισθολογικό χάσμα;

Η έρευνα διαπίστωσε ότι, ενώ το 41% των ελλήνων εργοδοτών δήλωσαν ότι οι πρωτοβουλίες τους για ίσες απολαβές είναι εντός χρονοδιαγράμματος, οι άλλες μισές εταιρείες (46%) έχουν μείνει πίσω ή δεν έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες.

Οι κλάδοι της Πληροφορικής, τη Βιομηχανίας,των Κατασκευών και Επικοινωνιών είναι ελαφρώς μπροστά από τον μέσο όρο, ενώ η Ενέργεια και οι Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, τα Χρηματοοικονομικά και Κτηματομεσιτικά, οι Μεταφορές και η Εφοδιαστική Αλυσίδα είναι ελαφρώς πίσω από τον μέσο όρο.

Παγκοσμίως, η περιοχή EMEA στην οποία ανήκει και η Ελλάδα έχει μείνει λίγο πίσω από τον υπόλοιπο κόσμο στην πρόοδό της προς την ισότητα των αμοιβών: αυτό σημαίνει ότι μόνο το 48%των εταιρειών έχουν κατακτήσει τη μισθολογική ισότητα, σε σύγκριση με το 54-58% στις άλλες περιοχές του κόσμου.


Ο ρόλος της τεχνολογίας στην επίτευξη της έμφυλης ισότητας

Το 65% των εργοδοτών, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως, αναφέρουν ότι η τεχνολογία τους βοήθησε να γίνουν πιο ευέλικτοι, προωθώντας περισσότερο την ισότητα μεταξύ των φύλων, ενώ το 50% ανέδειξε τη συμβολή της τεχνολογίας στην ένταξη ταλέντων με διαφορετικό υπόβαθρο ή φύλο, μέσα από εργαλεία που βασίζονται στην ΑΙ και βοηθούν αξιοκρατικά στην πρόσληψη των καλύτερων υποψηφίων.

Ενδιαφέρον εντοπίζεται και στις μικρότερες ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες, παρόλο που συχνά υιοθετούν τις νέες τεχνολογίες με βραδύτερο ρυθμό από τις μεγαλύτερες, συμφωνούν στην πλειονότητά τους ότι η ισότητα των φύλων διευκολύνεται από την πρόοδο της τεχνολογίας (69% των πολύ μικρών επιχειρήσεων και 66% των μικρών επιχειρήσεων σε σύγκριση με το 65% των μεγάλων επιχειρήσεων με 5000+ εργαζόμενους/ες).


Υποστήριξη στις ευθύνες φροντίδας

Δεδομένου του ότι η φροντίδα στο πλαίσιο της οικογένειας επιβαρύνει δυσανάλογα τις γυναίκες, το 35% των Ελλήνων εργοδοτών δήλωσαν ότι έχουν θεσπιστεί επιδόματα για τη φροντίδα των παιδιών, τα οποία βοηθούν στο να γίνει πιο δίκαιη η πρόσληψη και διατήρηση εργαζομένων ανεξαρτήτως φύλου. Μόνο το 24% δήλωσαν το ίδιο για τη φροντίδα και την υποστήριξη ασθενών ή ηλικιωμένων.


Πώς βλέπουν οι ίδιες οι γυναίκες το μέλλον τους;

Η έρευνα διαπίστωσε αυξανόμενη φιλοδοξία μεταξύ των γυναικών, σε κάθε επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού: περίπου το 80% των γυναικών θέλουν να προαχθούν, σε σύγκριση με το 70% το 2019.

Παράλληλα, οι μη λευκές και οι νεότερες γυναίκες φαίνεται να είναι ιδιαίτερα φιλόδοξες στην καριέρα τους, με το 88% των πρώτων να επιθυμούν μια προαγωγή, 9 στις 10 γυναίκες κάτω των 30 ετών να θέλουν να προαχθούν και 3 στις 4 να φιλοδοξούν να κατακτήσουν ανώτερες θέσεις ηγεσίας.

Ευκαιρίες και προοπτικές

Η έλλειψη διαφορετικότητας είναι τελικά επιζήμια σε μια επιχείρηση, καθώς επιχειρήσεις με γυναίκες CFOs παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις στις τιμές των μετοχών σε σύγκριση με τον Μ.Ο. της αγοράς, ενώ οι επιχειρήσεις με υψηλή ποικιλομορφία φύλων στα Δ.Σ. είναι πιο κερδοφόρες και ανεπτυγμένες από τις εταιρείες με μικρότερη ποικιλομορφία.

Παράλληλα, με τη γενιά των baby boomers να συνταξιοδοτείται, η προσέλκυση και η διατήρηση ενός ποικιλόμορφου ανθρώπινου δυναμικού δεν αποτελεί πλέον μόνο πρωτοβουλία για τη βελτίωση του προφίλ μιας επιχείρησης, αλλά σημαντική ανάγκη.

Οι γυναίκες θα διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στο μέλλον της εργασίας και οι εργοδότες που μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως το ταλέντο τους θα είναι σε θέση να αποκτήσουν ένα σύνθετο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.