TITLWAWU_SiteFeature_1640x1093

We are with U: Ευαισθητοποίηση Φοιτητ(ρι)ών για Έμφυλη Ισότητα στην Εργασία

Κατηγορίες: Diversity & Inclusion, Νέα

Το Women On Top, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π.) και με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκαινιάζουν τον Απρίλιο το έργο We are with U: Ευαισθητοποίηση Φοιτητών/τριών για Έμφυλη Ισότητα στην Εργασία.

Το έργο, που θα διαρκέσει έως τον Μάρτιο του 2025, σκοπεύει να συμβάλει στην προώθηση μιας πιο ισότιμης και συμπεριληπτικής ως προς το φύλο κουλτούρας στον χώρο εργασίας, αλλά και πέρα από αυτόν, μέσα από την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τελειόφοιτων και μεταπτυχιακών φοιτητ(ρι)ών σε 12, τουλάχιστον, Σχολές Δημοσίων Ελληνικών ΑΕΙ.

Στόχος μας να ανοίξουμε έναν γόνιμο διάλογο και να επιμορφώσουμε νέους/ες πολίτες που θα ενταχθούν σύντομα στη σύγχρονη αγορά εργασίας, γύρω από θέματα προώθησης της έμφυλης ισότητας, καταπολέμησης στερεοτύπων και διακρίσεων, αλλά και κάθε είδους βίαιης ή παρενοχλητικής συμπεριφοράς, στον χώρο μέσα στον οποίο, τα επόμενα χρόνια θα εργάζονται και θα δημιουργούν. Πιστεύουμε ότι για την προώθηση της έμφυλης ισότητας στη δημόσια ζωή δεν αρκεί μόνο η ενημέρωση των γυναικών γύρω από τα δικαιώματά τους, αλλά είναι αναγκαία η ουσιαστική συνεργασία ατόμων κάθε φύλου, με σκοπό την αμφισβήτηση βαθιά ριζωμένων πρακτικών και προκαταλήψεων, την αμοιβαία κατανόηση των προκλήσεων και των αναγκών και την καλλιέργεια μιας κουλτούρας ασφάλειας, σεβασμού και δικαιοσύνης, σε κάθε πτυχή της εργασιακής και κοινωνικής δραστηριότητας.

Για τον σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθούν, στο πλαίσιο του έργου, ομάδες εστίασης με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από τον χώρο των ΟΚοιΠ, επιχειρήσεων, Δικτύων Επιτροπών Ισότητας Ελληνικών ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, που θα εντοπίσουν βέλτιστες πρακτικές γύρω από τη συγκεκριμένη θεματική. Θα δημιουργηθεί στη συνέχεια ένας Οδηγός διαχείρισης έμφυλων διακρίσεων για νέους/ες εργαζόμενους/ες, όπως και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης φοιτητ(ρι)ών, βάσει του οποίου θα υλοποιηθούν και τα αντίστοιχα εργαστήρια σε σχολές της Αττικής και της περιφέρειας.


Μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη και τις επερχόμενες δράσεις του έργου μέσα από την ιστοσελίδα του Women On Top (http://womenontop.gr) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του οργανισμού: LinkedIn | Facebook | Instagram | YouTube | TikTok.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στο info@womenontop.gr.


Το έργο We are with U: Ευαισθητοποίηση Φοιτητ(ρι)ών για Έμφυλη Ισότητα στην Εργασία υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος BUILD, με φορέα υλοποίησης το Women On Top και εταίρο την Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π.). Το πρόγραμμα «Building a robust and democratic civic space» (BUILD) έχει ως στόχο την προστασία, την προώθηση και την ευρεία αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών της ΕΕ, μέσω της στήριξης οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (OKοιΠ) στην Ελλάδα και την Κύπρο και της ενίσχυσης των ικανοτήτων και της βιωσιμότητάς τους. Το BUILD συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ Κύπρου με συνολικό ποσό επιχορήγησης €2,9 εκ. Συντονιστής του BUILD είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη (Ελλάδα) σε σύμπραξη με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (Κύπρος).

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) ή του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο EACEA και το Ίδρυμα Μποδοσάκη δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.


Σχετικά με το Women On Top:
Το Women On Top είναι ένας οργανισμός με στόχο την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα στην εργασία. Από το 2012 έχει δημιουργήσει και παρακολουθήσει πάνω από 1.600 συνεργασίες mentoring προς όφελος άνεργων γυναικών, γυναικών που θέλουν να αλλάξουν επαγγελματική κατεύθυνση ή που θέλουν να εξελιχθούν μέσα σε ανδροκρατούμενα επαγγέλματα, γυναικών που θέλουν να επιχειρήσουν κ.ά., και έχει εκπαιδεύσει πάνω από 4.200 άνεργες, μισθωτές και αυτοαπασχολούμενες γυναίκες σε σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης, προσφέροντας ταυτόχρονα και δημιουργική απασχόληση στα παιδιά όσων από αυτές είναι μητέρες. 

Παράλληλα, έχει συνεργαστεί με πάνω από 300 εταιρείες και έχει προσφέρει εκπαίδευση, συμβουλευτική και υπηρεσίες διαχείρισης έργου σε πάνω από 11.500 εργαζόμενους/ες και στελέχη, με στόχο την ένταξη της οπτικής του φύλου στη λειτουργία, τη στρατηγική, τις πολιτικές και τις πρακτικές όσο το δυνατόν περισσότερων επιχειρήσεων και οργανισμών στην Ελλάδα και έξω από αυτήν. 

Τέλος, έχει αναπτύξει μία ευρεία πλατφόρμα επικοινωνίας και παραγωγής περιεχομένου (έρευνες, άρθρα, podcasts, εκδηλώσεις κ.ά,), με στόχο το χτίσιμο δυναμικών κοινοτήτων γύρω από το στόχο της έμφυλης ισότητας, την προώθηση θετικών και ισχυρών γυναικείων προτύπων, αλλά και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού και των δομών λήψης αποφάσεων για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν, ακόμα και σήμερα, οι γυναίκες στην ισότιμη συμμετοχή τους στη δημόσια ζωή, αλλά και τους τρόπους εξάλειψης των εμποδίων αυτών.


Σχετικά με την ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π:
Η Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π.), που ιδρύθηκε το 2007, είναι ένα μη-κερδοσκοπικό, επιστημονικό σωματείο που έχει ως βασικό σκοπό του τη βελτίωση της θέσης και του κύρους των γυναικών στα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας μας και την ανάδειξη του επιστημονικού τους έργου και της κοινωνικής τους προσφοράς. Συγκεκριμένα, η ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π., η οποία αποτελεί ανεξάρτητη από πολιτικές σκοπιμότητες νομική οντότητα, επιδιώκει την ανάπτυξη μηχανισμών υποστήριξης των γυναικών πανεπιστημιακών στο χώρο εργασίας τους, την εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής τους σε όλα τα όργανα, επιτροπές, προγράμματα και δραστηριότητες του Α.Ε.Ι. στο οποίο ανήκουν και την προαγωγή του διαλόγου, της διδασκαλίας και της έρευνας σχετικά με θέματα κοινωνικού φύλου, κοινωνίας και επιστήμης. Η ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π. συνεργάζεται στενά με το Gender Five Plus, το πρώτο φεμινιστικό ευρωπαϊκό think-tank, παρακολουθεί στενά τις εργασίες του ATGENDΕR (the European Association for Gender Research), και έχει συμμετάσχει ενεργά στην ΧΙ European Conference for Gender Equality in Higher Education.