TITLunnamed

Τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Δείκτη Ισότητας των Φύλων για το 2018

Κατηγορίες: Diversity & Inclusion, Εκπαίδευση, Επιχειρηματικότητα, Έρευνες, Νέα, Στον Κόσμο

Με βαθμολογία 67,9/100, η ΕΕ απέχει τουλάχιστον 60 χρόνια από την επίτευξη της πλήρους ισότητας των φύλων, αν συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό. Ο τελευταίος δείκτης Ισότητας των Φύλων που εκπόνησε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) με στοιχεία από το 2018 δείχνει ότι η κατάσταση στην ΕΕ βελτιώνεται κατά μόλις μισή μονάδα σε ετήσια βάση. Μεταξύ των κρατών μελών, η Σουηδία, η Δανία και η Γαλλία διατηρούν την πρωτοκαθεδρία. Τη μεγαλύτερη βελτίωση παρουσίασαν η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και η Μάλτα, καθώς η καθεμία βελτίωσε τη βαθμολογία της σχεδόν 10 μονάδες. Η Ελλάδα, η Ουγγαρία και η Ρουμανία παρουσιάζουν υστέρηση σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες.

«Διαπιστώσαμε μικρά, σταθερά κέρδη που επιτυγχάνονται χρόνο με τον χρόνο, όμως αυτή τη φορά συντρέχει ένας σοβαρός λόγος ανησυχίας. Η πανδημία του κορονοϊού εγείρει μια σοβαρή απειλή για την πρόοδο της ισότητας των φύλων, την οποία αδυνατούμε να αντιμετωπίσουμε. Περισσότερο από ποτέ άλλοτε, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής οφείλουν να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα του Δείκτη μας για να σχεδιάσουν λύσεις που θα προωθούν την ισότητα των φύλων στην κοινωνία μας τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το πέρας της πανδημίας», δήλωσε η Carlien Scheele, διευθύντρια του EIGE.

Κινητήριος δύναμη για την πρόοδο

Η βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων αποτελεί βασική κινητήριο δύναμη για την επίτευξη προόδου στην ΕΕ. Ο τομέας εξουσίας, ο οποίος μετρά τη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στη λήψη αποφάσεων στους τομείς της πολιτικής, της οικονομίας, των μέσων ενημέρωσης, της έρευνας και του αθλητισμού αντιπροσωπεύει το 65 % της συνολικής προόδου που μετρά ο δείκτης από το 2010. Εντούτοις, με βαθμολογία 53,5 % αποτελεί τον τομέα με τη χαμηλότερη βαθμολογία.

Οι μεγαλύτερες βελτιώσεις καταγράφηκαν στον ιδιωτικό τομέα, εν πολλοίς λόγω της βελτίωσης όσον αφορά την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων. Στο Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, τη Σουηδία και τη Φινλανδία, σχεδόν το ένα τρίτο των μελών των διοικητικών συμβουλίων είναι γυναίκες. Η Γαλλία είναι η μόνη χώρα όπου καταγράφεται ποσοστό άνω του 40 %. Ενώ οι εν λόγω χώρες έχουν συμβάλει στη βελτίωση της βαθμολογίας στον συγκεκριμένο τομέα, ο ρυθμός της αλλαγής σύντομα θα επιβραδυνθεί αν δεν αρχίσουν να τις μιμούνται και οι υπόλοιπες χώρες.

Ο διαχωρισμός αποτελεί αιτία στασιμότητας

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που προκαλεί στασιμότητα όσον αφορά την ισότητα των φύλων είναι ο διαχωρισμός στους τομείς της εκπαίδευσης και της εργασίας. Ως διαχωρισμός νοείται η συγκέντρωση γυναικών ή ανδρών σε συγκεκριμένα αντικείμενα ή θέσεις εργασίας. Παρά τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, όπως είναι οι ειδικές πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση των γυναικών να σπουδάσουν φυσικές επιστήμες, επιστήμες μηχανικού ή πληροφορική, ο διαχωρισμός σημείωσε αύξηση σε σύγκριση με το 2010. Στην ΕΕ, μόνο δύο στις δέκα θέσεις εργασίας στον τομέα της πληροφορικής στελεχώνονται από γυναίκες. Στον τομέα της περίθαλψης υπάρχει έλλειψη ανδρών. Στον κλάδο των υπηρεσιών υγείας, οι άνδρες στελεχώνουν μόλις το 15 % των θέσεων εργασίας στους τομείς της νοσηλευτικής, της μαιευτικής και της περίθαλψης.

Ο ψηφιακός κόσμος και το μέλλον της εργασίας

Ο φετινός Δείκτης αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στις συνέπειες της ψηφιοποίησης στον εργασιακό βίο γυναικών και ανδρών. Οι εργαζόμενες γυναίκες αντιμετωπίζουν ελαφρώς υψηλότερο κίνδυνο αντικατάστασής τους από ρομπότ και υποεκπροσωπούνται στους τομείς της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, των ψηφιακών νεοφυών επιχειρήσεων και των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας όπως είναι τα διαστημόπλοια, οι οπτικές ίνες, τα λέιζερ και τα μικροτσίπ. Σε γενικές γραμμές, οι άνδρες κυριαρχούν στην ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών στην ΕΕ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το φαινόμενο ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω επιγραμμικών πλατφορμών αναπαράγει παραδοσιακές ανισότητες μεταξύ των φύλων, όπως είναι οι μισθολογικές ανισότητες και ο διαχωρισμός των φύλων. Για παράδειγμα, οι άνδρες είναι πιο πιθανό να εργάζονται στους τομείς της ανάπτυξης λογισμικού ή της παράδοσης τροφίμων, ενώ οι γυναίκες στελεχώνουν περισσότερες θέσεις στους τομείς των μεταφράσεων μέσω διαδικτύου ή των οικιακών υπηρεσιών.

Η ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων

Σε ανακοίνωσή της, η ελληνική ΓΓΟΠΙΦ, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του φετινού δείκτη (που έχει ως έτος αναφοράς το 2018), γράφει:

Παρά το δύσκολο και απαιτητικό ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, το οποίο έχει επιδεινωθεί λόγω της πανδημίας, η Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. δεν σταμάτησε να εργάζεται για την ουσιαστική επίτευξη της ισότητας. Αυτές οι προσπάθειες εντατικοποιούνται, αφενός με την ανάληψη πρωτοβουλιών και αφετέρου με την υλοποίηση δράσεων, που στοχεύουν στην άμβλυνση των έμφυλων ανισοτήτων, η οποία και θα αποτυπωθεί στα επόμενα έτη και στο σχετικό Δείκτη του EIGE.
 
Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι ο πρώτος χρόνος απολογισμού βρίσκει την Ελλάδα να επαινείται από το EIGE, για τα δύο νομοθετήματα υπέρ της ενίσχυσης της θέσης των γυναικών στα οικονομικά και αθλητικά κέντρα λήψης αποφάσεων και τη Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. να εστιάζει με συγκεκριμένες δράσεις:
- στην οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και την  εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
- στην προστασία των γυναικών και των παιδιών τους από τη βία, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών προσφύγων και των μεταναστριών.
- στην εξάλειψη των έμφυλων στερεότυπων σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου.

Μάθε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων 2020

Ενημερωτικά δελτία χώρας του Δείκτη Ισότητας των Φύλων 2020