TITLPaternity_1640x1093_featured

Άδειες Πατρότητας και Ανατροφής: Βασικά ευρήματα & Συμπεράσματα

Κατηγορίες: Έρευνες, Νέα

Τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου, το Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Ελλάδας και Κύπρου, σε συνεργασία με τον Oργανισμό Women On Top, διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία εκδήλωση με τίτλο «Άδειες πατρότητας και ανατροφής: η ισότιμη συμμετοχή των ανδρών στη φροντίδα». Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα πρώτα σημαντικά ευρήματα της έρευνας που διεξήγαγαν το Women On Top και η qed σχετικά με τη χρήση των αδειών γονεϊκότητας από άνδρες στην Ελλάδα, και συζητήθηκαν τα απαραίτητα επόμενα βήματα για την επίτευξη της ισότιμης συμμετοχής των ανδρών στη φροντίδα των παιδιών.

Στην εναρκτήρια ομιλία του ο Marian Wendt, Διευθυντής KAS Ελλάδας & Κύπρου, τόνισε τη σημασία της έρευνας και την αναγκαιότητα του να τεθούν τα ζητήματα που αναδεικνύει στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, με στόχο την προώθηση της έμφυλης ισότητας και συμπερίληψης στον κόσμο της εργασίας και στη δημόσια ζωή.


Βασικά ευρήματα

Η Κατερίνα Ιωαννίδου (Account Strategist, qed) παρουσίασε τα σημαντικότερα ευρήματα του ποσοτικού μέρους της έρευνας, το οποίο φώτισε πτυχές που σχετίζονται με τα έμφυλα στερεότυπα σε ό,τι αφορά στη φροντίδα, στις δυσκολίες της συμφιλίωσης επαγγελματικής/ιδιωτικής ζωής για τα νέα ζευγάρια στην Ελλάδα, στη γνώση και χρήση των αδειών γονεϊκότητας από άνδρες και γυναίκες, αλλά και στους παράγοντες εκείνους που διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν τη λήψη τους.

Ενδεικτικά:

  • Το 47% των ερωτώμενων πατέρων απάντησαν ότι δεν έχουν κάνει χρήση καμίας γονικής άδειας.
  • Το επίπεδο γνώσης σε ό,τι αφορά το σύνολο των αδειών γονεϊκότητας για τους άνδρες εμφανίζεται χαμηλό σε όλες τις κατηγορίες ερωτώμενων. Παρατηρείται δηλαδή έλλειμμα πληροφόρησης/ενημέρωσης για τις άδειες αυτές, με το χαμηλότερο επίπεδο γνώσης να αφορά τη γονική άδεια.
  • Το 38% των γυναικών και το 58% των ανδρών θεωρούν ότι η αγορά εργασίας «τιμωρεί» τους άνδρες που κάνουν χρήση γονικών αδειών.
  • Περίπου το 25% των γυναικών και το 32% των ανδρών πιστεύουν ότι οι άνδρες πρέπει να συντηρούν την οικογένεια και οι γυναίκες να συμπληρώνουν το οικογενειακό εισόδημα, καθώς και ότι είναι υποχρέωση των γυναικών να προσαρμόζουν τη ζωή τους στις ανάγκες της οικογένειας.
  • Οι δύο πιο σημαντικοί παράγοντες για την ενθάρρυνση της λήψης αδειών γονεϊκότητας από τους άνδρες είναι α) η υποχρεωτικότητα της γονικής άδειας για τους πατέρες και β) η ευκολία λήψης της από τον εργοδότη.

Συμπεράσματα

Στη συζήτηση που ακολούθησε, η Δρ. Kristina Schröder, Σύμβουλος επιχειρήσεων και Αναλύτρια, Πρώην Ομοσπονδιακή Υπουργός, ανέδειξε τρεις βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη δημιουργία οικογένειας: τον χρόνο, το χρήμα και την υποστήριξη. Μιλώντας από την προσωπική της εμπειρία στη μεταρρύθμιση του χρόνου γονικής άδειας και του συστήματος γονικής υποστήριξης στη Γερμανία, από το 2007 και μετά, τόνισε την ανάγκη στήριξης της οικογένειας και των συντρόφων/γονέων με συνδυασμό σωστής αμοιβής και κοινού χρονικού πλαισίου γονικής μέριμνας. Τόνισε επίσης την ανάγκη να παραμείνει η κάθε κοινωνία ανοιχτή σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις και να αποφύγει να τις παρουσιάζει ως πολιτιστικό πόλεμο στους κόλπους της.

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Aρμόδια για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας, Μαρία Συρεγγέλα, τόνισε ότι η χρήση της άδειας πατρότητας και γονικής άδειας από τους άνδρες αποτελεί σήμερα μια από τις πιο κρίσιμες προκλήσεις για την προώθηση των στόχων που σχετίζονται με την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότιμη συμμετοχή και εκπροσώπησή τους στην αγορά εργασίας. Αν και τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και εδώ στην Ελλάδα, έχουν γίνει σημαντικά νομοθετικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, η χρήση της άδειας φροντίδας από τους άνδρες παραμένει χαμηλή στη χώρα μας, με μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις σε όλες τις πτυχές της έμφυλης ισότητας.

Στη συνέχεια, η Νικολέττα Κολομπούρδα, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Lidl Ελλάδας και Κύπρου, παρουσίασε τα βήματα που έχει κάνει η εταιρεία για τη στήριξη της οικογένειας, μεταξύ των οποίων η επέκταση της, προβλεπόμενης από το νόμο, άδειας πατρότητας σε 20 ημέρες και η οικονομική επιδότηση ενός επιπλέον μήνα γονικής άδειας για τους πατέρες. Τέλος, η Βασιλική Κάπαρη, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας Wella, τόνισε τον ρόλο που παίζει η επικοινωνία και το μοίρασμα εμπειριών από πατέρες, για την κανονικοποίηση και προώθηση της λήψης αδειών γονεϊκότητας από τους άνδρες.

«Ελπίζουμε ότι η δημοσίευση του συνόλου των αποτελεσμάτων της έρευνας και οι ανοιχτές συζητήσεις γύρω από τις προκλήσεις που εμποδίζουν, ακόμα και σήμερα, τους άνδρες να συμμετάσχουν ισότιμα στη φροντίδα των παιδιών, θα οδηγήσουν στην ανάληψη πολιτικών και εταρικών δράσεων που θα βοηθήσουν στο να γίνει η έμφυλη ισότητα, πέρα από νομοθεσία, και πράξη» δήλωσε η συνιδρύτρια του Women On Top Στέλλα Κάσδαγλη.


Για περισσότερες πληροφοριες, επικοινωνήστε με το Women On Top στο info@womenontop.gr
Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης ή/και παρακολουθήστε το πλήρες βίντεο των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν.

Παρακολουθήστε το βίντεο