TITL171592558_253659226471595_7388138286233845166_n

Το υπόμνημα του Women On Top για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Κατηγορίες: Diversity & Inclusion, Επιχειρηματικότητα, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Νέα, Στον Κόσμο

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, το Women On Top κλήθηκε να καταθέσει τις προτάσεις του στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή  Ισότητας, Νεολαίας & Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής των Ελλήνων, σε σχέση με το θέμα της ημερήσιας διάταξης «Η διάσταση του φύλου στην επιχειρηματικότητα».

Η Στέλλα Κάσδαγλη, συνιδρύτρια του οργανισμού, παρουσίασε στα μέλη της Επιτροπής και υπεβαλε σε σχετικό υπόμνημα τις παρακάτω επισημάνσεις και προτάσεις.

 

Η υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης των γυναικών, αποτελεί εθνική αλλά και παγκόσμια προτεραιότητα, λόγω του αντικτύπου που θα είχε η αύξηση της δραστηριότητας αυτής τόσο στην ευρύτερη οικονομία, όσο και στην προσπάθεια για την εδραίωση της έμφυλης ισότητας στην αγορά εργασίας, με όλα τα σημαντικά οφέλη που αυτή συνεπάγεται.

Παρόλ’ αυτά, γινόμαστε ακόμα μάρτυρες μιας έκδηλης έμφυλης ανισότητας στο πεδίο της επιχειρηματικότητας, όσον αφορά:

 1. Τα ποσοστά δραστηριοποίησης των γυναικών
 2. Τις οικονομικές αποδόσεις των επιχειρήσεων που ιδρύουν
 3. Τη χρηματοδότηση που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις τους
 4. Το βαθμό ελέγχου στις διαδικασίες λήψη αποφάσεων που απολαμβάνουν οι γυναίκες σε αυτές

Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες ιδρύουν λιγότερες και λιγότερο κερδοφόρες επιχειρήσεις, έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις αυτές, καθώς και λιγότερη εξουσία στο εσωτερικό τους.

Ενδεικτικά, και με βάση κυρίως έρευνες του εξωτερικού, το 2017, μόνο το 2,2% των επενδυτικών κεφαλαίων στις ΗΠΑ διατέθηκαν σε επιχειρήσεις που διευθύνονταν από γυναίκες. Οι γυναίκες επιχειρηματίες έλαβαν μόνο 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια, σε αντιδιαστολή προς τα 83,1 δισεκατομμύρια δολάρια που έλαβαν οι άντρες ομόλογοί τους. Αντίστοιχα, στη Βρετανία, από κάθε λίρα επενδυτικού κεφαλαίου, οι ομάδες αντρών επιχειρηματιών λαμβάνουν 89 πένες, οι ομάδες γυναικών 1 πένα και οι μεικτές ομάδες 10 πένες. Τέλος, αμερικανικές έρευνες δείχνουν ότι μόνο το 2% των επιχειρήσεων που ιδρύονται από γυναίκες έχουν κύκλο εργασιών που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο δολάρια.

Η διεθνής αλλά και ελληνική βιβλιογραφία γύρω από τις αιτίες των έμφυλων ανισοτήτων στο πεδίο της επιχειρηματικότητας, αλλά και η δική μας πλούσια εμπειρία από τα 7 χρόνια δραστηριοποίησης του οργανισμού Women On Top στην Ελλάδα, μας δίνουν πλούσιο υλικό σε σχέση με μέτρα, στρατηγικές και πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν από την Πολιτεία, για την αντιμετώπιση αυτού του καίριου οικονομικού και κοινωνικού ζητήματος. 

Προτάσεις

 1. Προτείνεται η θέσπιση ενός Κώδικα Δεοντολογίας για την Ισότητα, τη Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη, ο οποίος θα υιοθετηθεί από τους μεγάλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς και θα τους δεσμεύει στο να επιλέγουν και να υλοποιούν τις επενδύσεις τους με ουδέτερο και αντικειμενικό τρόπο, χωρίς να κατευθύνονται από προσωπικές και κοινωνικές πεποιθήσεις γύρω από τα στερεοτυπικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες γυναικών και αντρών επιχειρηματιών.
 2. Προτείνεται η ανάπτυξη νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, πέραν των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, τα οποία θα μπορούν να στηρίξουν την επιχειρηματικότητα γυναικών χωρίς ήδη υπάρχοντα κεφάλαια, θα χαρακτηρίζονται από αξιοκρατία, ταχύτητα και ευελιξία και θα λαμβάνουν υπ’ όψιν τον κύκλο ζωής ενός νέου επιχειρηματικού έργου που υλοποιείται από άτομα που ενδεχομένως να μην έχουν προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία και κατάρτιση.
 3. Προτείνεται η συστηματική προσπάθεια να καλλιεργηθεί το ενδιαφέρον και οι δεξιότητες των γυναικών στον τομέα ης τεχνολογίας, ήδη από μικρές ηλικίες (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Η στροφή και η κατάρτιση σε προηγμένα τεχνολογικά αντικείμενα θα οδηγήσει στη δημιουργία γρηγορότερα αναπτυσσόμενων, μακροχρόνια βιώσιμων και περισσότερο επικερδών επιχειρήσεων, που ξεφεύγουν από τα στενά όρια της παραδοσιακής «γυναικείας» επιχειρηματικότητας. Ακόμα και τα αντικείμενα που σχετίζονται, ωστόσο, με την παραδοσιακή αυτή πλευρά (μόδα, υγεία, ομορφιά, φροντίδα) θα γνωρίσουν νέες προοπτικές βιωσιμότητας και ανάπτυξης μέσα από τη σύνδεσή του με νέες τεχνολογικές μεθόδους και εργαλεία.
 4. Προτείνεται η θεσμοθέτηση, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, άδειας πατρότητας ισόχρονης με την άδεια μητρότητας και η παροχή κινήτρων για την ουσιαστική αξιοποίηση της συγκεκριμένης παροχής από τους άντρες εργαζόμενους και επιχειρηματίες, θα δώσει νέα και ουσιαστική ώθηση στην επιθυμία και τη δυνατότητα των γυναικών να δημιουργήσουν και να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις τους, ακόμα και σε νεαρές ηλικίες που, διαχρονικά, φαντάζουν απαγορευτικές για τις γυναίκες που βρίσκονται σε διαδικασία δημιουργίας οικογένειας.
 5. Προτείνεται η εξίσωση των παροχών γονεϊκότητας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με τις παροχές προς τους αυτοαπασχολούμενους γονείς. Η εξομοίωση αυτή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν οι γυναίκες να υποστηρίξουν μια ουσιαστική και βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα παράλληλα με τη δημιουργία της οικογένειάς τους.
 6. Προτείνεται η απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου που ορίζει τη δυνατότητα ευέλικτης εργασίας, καθώς η παρούσα πολυπλοκότητά του αποτρέπει πολλές επιχειρήσεις από το να παρέχουν στους/τις εργαζόμενούς/ές τους τη δυνατότητα ευελιξίας στο ωράριο ή/και την έδρα τους. Η συγκεκριμένη παροχή καταγράφεται ως καθοριστική για τη βέλτιστη συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των εργαζομένων, όταν φυσικά υλοποιείται με τρόπο που διασφαλίζει τη μη παραβίαση των δικαιωμάτων των εργαζομένων από τον εργοδότη τους.
 7. Προτείνεται η παροχή κινήτρων και υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις για τη δημιουργία και τη λειτουργία δομών φύλαξης και απασχόλησης των παιδιών των εργαζομένων, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η εναρμόνιση του ωραρίου εργασίας των γονιών με εκείνο της παροχής φροντίδας στα παιδιά.
 8. Προτείνεται η δημιουργία και ενίσχυση φυσικών και εικονικών δικτύων γυναικών επιχειρηματιών. Η δικτύωση, η πρόσβαση στην πληροφορία και σε θετικά γυναικεία πρότυπα καταγράφονται ως καθοριστικοί παράγοντες για την ενεργοποίηση των γυναικών επιχειρηματιών και την επιτυχία τους. Στα υπάρχοντα δίκτυα εκπροσωπούνται κατά κύριο λόγο καταξιωμένες επιχειρηματίες και απουσιάζουν, σε μεγάλο βαθμό, οι νέες, που έχουν και τη μεγαλύτερη ανάγκη συμμετοχής σε αυτά.
 9. Τέλος κρίνουμε ότι είναι απαραίτητη η συμβολή της Πολιτείας και του εκπαιδευτικού συστήματος στην καταπολέμηση των έμφυλων κοινωνικών στερεοτύπων που θέλουν τις γυναίκες πιο κατάλληλες για να δέχονται εντολές και όχι για να δίνουν, να καταναλώνουν πλούτο και όχι να παράγουν, να συντηρούν και όχι να καινοτομούν, να επιλέγουν την ασφάλεια σε σχέση με την τόλμη και το ρίσκο. Τα στερεότυπα αυτά εγκλωβίζουν τις ίδιες τις γυναίκες σε μοτίβα δράσης και συμπεριφοράς ασύμβατα με την επιχειρηματικότητα, αλλά διαιωνίζουν και τη δυσπιστία ολόκληρου του πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού συστήματος απέναντι στην εικόνα της επιτυχημένης γυναίκας επιχειρηματία.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με τα παραπάνω σημεία, καθώς και για οποιαδήποτε συνεργασία με στόχο την υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσα από ουσιαστικές και μακροπρόθεσμα βιώσιμες στρατηγικές.